הבא: סימן קע"ח אופן כתיבת השם "אנה" בגט <<

אבן העזר סימן קע"ז

הוראות בענין שם דמתקריא וכינוי בגט

א. אודות שאלתם בדבר כתיבת גט – שהמגרש יש לו שם עריסה עודד יוסף, וכן הוא במסמכים רשמים (ומסתבר שכך כתבו בכתובה – אלא שאינכם יודעים בבירור), ובעבר (בתקופת היותו חילוני ועד עתה) לא השתמש בשם יוסף, אך הוא חפץ כעת להשתמש גם בשם זה, ואף לפני הגט יעלה לתורה ויתחילו לקרות לו בשמו המלא עודד יוסף. השיב מרן (שליט"א) זצוק"ל שאין זה חשיב שם שנשתקע ולכן יכתבו שמו עודד יוסף דמתקריא עודד.

ב. ובענין כתיבת שם האשה, שלפי דבריכם הבעל – ולא רק הוא אלא גם אחרים – קורים אותה רותרות ושמה הוא רות, הרי אם אכן כן הוא הרי יש לכתוב רות דמתקריא רותרות (במילה אחת). ע"כ דברי רבינו מרן (שליט"א) זצוק"ל.

הכ"ד ידידכם דו"ש

י. י. אפרתי