כולל מרכזי בוקר

כולל מרכזי בוקר

ראש הכולל: הגאון הרב אפרתי כתובת: בית המדרש להלכה בהתישבות, הר נוף, ירושלים
כולל מרכזי אחה"צ

כולל מרכזי אחה"צ

ראש הכולל: הגאון הרב אפרתי כתובת: בית המדרש להלכה בהתישבות, הר נוף, ירושלים
כולל "בית פייבל" - תל ציון

כולל "בית פייבל" - תל ציון

ראש הכולל: הרב ברנדווין כתובת: בית הכנסת בית משה רחוב אהבת ישראל 31, תל…
כולל ערב "ארץ יעקב"

כולל ערב "ארץ יעקב"

ראש הכולל: הרב נתנאל נוימן כתובת הכולל: בית הכנסת המרכזי, רמת שלמה, ירושלים
כולל ערב "בית אברהם"

כולל ערב "בית אברהם"

ראש הכולל: הרב קצבורג כתובת הכולל: בית הכנסת במושב אחיטוב
כולל ערב "גאולת עולם"

כולל ערב "גאולת עולם"

ראש הכולל: הרב יוסף אידלשטיין כתובת הכולל: נווה יעקב, ירושלים
כולל ערב "צמד לציון"

כולל ערב "צמד לציון"

ראש הכולל: הרב אברהם פלאם כתובת הכולל: שערי תבונה, רמות א', ירושלים
כולל ערב "בית הלל"

כולל ערב "בית הלל"

ראש הכולל: הרב בנימין דרייפוס כתובת הכולל: גאולה, ירושלים
כולל ערב "זכרון נתן אהרון"

כולל ערב "זכרון נתן אהרון"

ראש הכולל: הרב עקיבא שיינפלד כתובת הכולל: ארזי הבירה, ירושלים
כולל ערב "אהל אברהם ומשה"

כולל ערב "אהל אברהם ומשה"

ראש הכולל: הרב גלעדי כתובת הכולל: בית המדרש להלכה בהתישבות, ירושלים
כולל ערב "בית נתן ונח"

כולל ערב "בית נתן ונח"

ראש הכולל: הרב מאיר רבינוביץ כתובת הכולל: בית הכנסת זכרון מאיר, קרית ספר
כולל ערב "בית מרדכי שלמה"

כולל ערב "בית מרדכי שלמה"

ראש הכולל: הרב שמואל רוטנברג כתובת הכולל: בית הכנסת מנין אברכים, נווה יעקב, ירושלים
כולל "בית פייבל" - הר נוף

כולל "בית פייבל" - הר נוף

ראש הכולל: הרב גלעדי כתובת: בית המדרש להלכה בהתישבות, הר נוף, ירושלים
כולל יום שישי "דעת משה"

כולל יום שישי "דעת משה"

ראש הכולל: הרב פנחס ועקנין כתובת הכולל: בית המדרש להלכה בהתישבות, ירושלים
כולל יום שישי "תרומת כהן"

כולל יום שישי "תרומת כהן"

ראש הכולל: הרב יהושע איתמר כתובת הכולל: בני ברק לע"נ הרה"ג הרב קלמן כהנא…
כולל יום שישי "ישא יוסף"

כולל יום שישי "ישא יוסף"

ראש הכולל: הרב מרדכי דוד איתמר כתובת הכולל: שערי תבונה, רמות א', ירושלים תרומת…
כולל משכימי קום "זכרון משה"

כולל משכימי קום "זכרון משה"

ראש הכולל: הרב מיכאל גלעדי כתובת הכולל: בית המדרש להלכה בהתישבות, ירושלים