שנת השמיטה
ה'תשפ"ב

עדכונים הלכתיים

חדש
א' אב
חדש
ט"ו תמוז
חדש
ח' תמוז
חדש
כ' סיון
ט"ז סיון
ג' סיון
א' סיון
כ"ט אייר
כ"א אייר
ב' אייר
א' אייר
כ"ו ניסן
כ"ג ניסן
ה' ניסן
ב' ניסן
א' ניסן

עדכונים הלכתיים

אייר תשפ"ב

הרואה עצי פרי בלבלובם בחודש ניסן מברך בראייתם את ברכת האילנות.

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה? ועל עצים המורכבים בהרכבה אסורה?

תשובות לשאלות אלו ניתן למצוא כאן >>

עדכונים בנושאים שונים הנוגעים למצוות שמיטה | חודש אייר.

קרא עוד >>

שימוש אחר הפסח בחמץ שנמכר ע”י יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות

קרא עוד >>

ניתן לשמוע את כל שיעורי הרבנים שנמסרו בימי העיון ניסן תשפ”ב

קרא עוד >>

עדכונים הלכתיים

טבת תשפ"ב

עדכון מבית ההוראה ע”ש הרב רוזנברג זצ”ל אודות הוראות מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל בענין מעשרות משמן זית להדלקת נרות.

לקריאת העדכון לחץ כאן >>

חדש באתר