פעילות תורנית

בית ההוראה ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל

בית ההוראה ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל נוסד במטרה להקים מרכז עולמי לענייני מצוות התלויות בארץ בו תתאפשר מענה הלכתי לכלל השאלות המצויות בדיני שביעית, תרומות ומעשרות, כלאים חלה ועוד, שיעניקו מענה הולם ומעשי לכל שאלה הלכתית המשחרת לפתחם, והדרכה מעשית לאנשי חינוך העוסקים בלימוד הלכות אלה ומעוניינים לקבל ייעוץ.
במהלך השנים, הכשיר בית ההוראה תלמידי חכמים במקצוע ההוראה, קיבלו הרבנים המתמחים כלים להתמודד והדריך למתן פתרונות למעשה.
בעזרת השם יתברך, משיבים כיום מטעם בית ההוראה רבנים אשר ידם רב להם בכל מקצועות התורה ואף עברו הכשרה הלכתית ומעשית במצוות התלויות בארץ, ולעת הצורך הם מפנים ומתייעצים עם אגרונומים מומחים.
עקב ריבוי הפונים להדרכה ויעוץ מפעיל בית ההוראה מוקד טלפוני לאורך שעות היממה המספק מענה הלכתי והדרכה לאנשי המעשה הנדרשים להכוונה בעת עבודת השדה. התייחסות מיוחדת מקבלים משקי בית פרטיים הפונים בשאלות של הלכה למעשה בחיי היום יום וזקוקים לעזרה הלכתית בחיי היום יום.

רבני בית המדרש

רבני בית המדרש באים מרקעים שונים ויוצרים יחד פסיפס שלם של תורה.

בבית המדרש לומדים תלמידי חכמים מופלגים, לצד רבנים צעירים העושים את צעדיהם הראשונים בעולם הרבנות וההנהגה התורנית. המגוון התורני הזה, מאפשר שיתוף של ידע בין הדורות.

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ראש בית המדרש

עומד בראש בית המדרש עשרות בשנים בהם פעל ופועל ללא לאות להפצת תורת הארץ ולעידוד לימוד סדר זרעים ומצוות התלויות בארץ ולהחדרת קיומם בכל שדרות העם, ממנו יתד וממנו פינה לטיהור שווקי ארץ ישראל מטבל וערלה ואיסור ספיחין בשביעית.  
תלמידו המובהק ויד ימינו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במשך כארבעים שנה, מחבר סדרת הספרים "ישא יוסף", תשובות ופסקים ממורו ורבו, ספרים אלו נתקבלו  כפסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל לאור הסכמתו של  מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר מציין כי ראוי הוא הגר"י לסמוך עליו וכל דבריו נכונים.
מקובל בקרב כל העדות והחוגים כבר סמכא בענייני מצוות התלויות בארץ ומשמש כתובת  לעניינים אלו הן לגדולי הדור וגדולי הרבנים והן לחקלאים ולעם שבשדות. בוגר ישיבת כרם ביבנה ואף כיהן שם כמורה הוראה.

הגאון רבי שאול ריכנברג

ראש קרן המעשרות שעל ידי בית המדרש, מחבר ספרי משפטי ארץ על הלכות שביעית, ערלה, חלה וכלאים. ספרים אלו התקבלו להלכה בכל תפוצות ישראל, ופירוש המשניות דברי שיר על סדר זרעים, זכה שגדולי הפוסקים סמכו את ידיהם עליו, ביניהם מרן הגרש"ז אוירבעך, ומרן הגרי"ש אלישיב, ומרן הגר"נ קרליץ זי"ע ומייעץ לרבנים ולחקלאים כבר למעלה מארבעים שנה במתן פתרונות הלכתיים, לשאלות המתעוררות לאור ההתפתחות הטכנולוגית.

הגאון רבי אשר בורבסקי

רב ומורה צדק בבית הוראה, זכה ושימש את גדולי התורה ובראשם  את מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל והיה משומעי לקחו הקבועים, משמש כראש כולל בשכונת רמות בירושלים. הרב ידוע באהבתו המיוחדת ללמד תורה לכל החפץ בכך, וביכולותיו להעביר את התכנים העמוקים לציבורים מגוונים בהתלהבות ובסגנון רהוט וברור.

הגאון רבי מיכאל גלעדי

רב ומורה צדק בבית הוראה ומרבני שכונת הר נוף, הוציא לאור חיבורים רבים וביניהם הלכות תרומות ומעשרות למקובל ר' חיים ויטאל זי"יע, ספר אשר קנה לו מקום של כבוד בארון הספרים היהודי. הרב גלעדי ניחן בכושר הסבר מפורט ושעוריו הרבים נהפכו לנחלת הכלל, ורבים הם הפונים לקבל מענה והדרכה מעשית.

הגאון רבי מרדכי שאהן

רב ומו"צ בבית הוראה גם בשפה אנגלית ואידיש, מוותיקי הלומדים בית המדרש, נבחן כמה מחזורים על ד' חלקי השו"ע במפעל הש"ס.  

הגאון רבי אהרן פרנקל

רב ומורה צדק בבית הוראה שימש את תלמידי החזו"א בהלכות זרעים, בקיאותו הרבה בסדר זרעים היא לשם דבר.

הגאון רבי יחיאל איתמר

רב ומורה צדק בבית הוראה, למד בישיבת פוניבז' ומהרי"ל, מלומדי בית המדרש להלכה בהתישבות מזה כמעט עשור. עורך הליכות שדה ונכד להגאון רבי קלמן כהנא ממיסדי בית המדרש.

אודות רשת הכוללים

בית המדרש להלכה בהתישבות הוקם במטרה להעמיק ולהרחיב את הידיעות במצוות התלויות בארץ.
בניין בית המדרש שוקק חיים מאור ראשון של שחר ועד השעות המאוחרות בלילה. מאות אברכים שוקדים על תלמודם בבית המדרש, במסגרות שונות, ועוסקים בסדר אמונה.
בארבעים שנות קיומו זכה בית המדרש להעמיד בוגרים תלמידי חכמים מופלגים, המפיצים והמביאים את דבר ה' זו הלכה, הלכות ארץ ישראל, לעם ישראל.
בית המדרש שולח את אורו גם למרחוק דרך רשת כוללי הערב, וכוללי שישי ושבת, הפרוסים ברחבי ארץ ישראל, ובהם למעלה ממאתיים וחמישים תלמידי חכמים שעוסקים בתורת ארץ ישראל להלכה ולמעשה.

כולל
יום עיון

ימי העיון

פעמיים בשנה, אחרי חגי תשרי ואחרי חג הפסח, מתקיימים ימי עיון בירושלים ובבני ברק, בהם דנים רבנים וראשי ישיבות עם חקלאים ואנשי מקצוע בחידושים הלכתיים ובפתרונות לשאלות מעשיות על פי ההלכה.

הרצאות

בית המדרש מקיים בכל רחבי הארץ שיעורי תורה והרצאות לכל המגזרים ולכל הגילאים, מתלמידי בתי הספר ועד הקהל הרחב, בנושאי המצוות התלויות בארץ: הפרשת חלה, תרומות ומעשרות, הדרכה לשמירת השמיטה בגינה הביתית ועוד.