עדכונים הלכתיים חודש תשרי

ג' תשרי תשפ"ב

ירקות שנלקטו אחרי ראש השנה קדושים בקדושת שביעית , ויש לנהוג בהם כדין פירות שביעית.

כמו כן קטניות שהגיעו להבשלה  בימים אלו קדושים בקדושת שביעית ויש בהם איסור ספיחין.

מידע על תאריכים רלוונטיים לקדושת שביעית בגידולים השונים ניתן לקבל כאן.

שנת השמיטה
ה'תשפ"ב

התורת ארץ ישראל

י"ד אב

היום הוא היום האחרון בשנה זו, לנטיעת עצי פרי חדשים, מגרעין או מייחור.

כמו כן הוא היום האחרון להעתקת עצים שגוש העפר שסביב שרשיהם אינו מהודק.

כ"ט אב

היום הוא היום האחרון בשנה זו להעברת שתילי עצי פרי לאדמה, כשהם מועברים עם גוש אדמה מהודק סביב שורשיהם.

(אלו שגוש העפר שלהם אינו מהודק, אסור כבר להעבירם).

ט"ו אלול

היום הוא היום האחרון בו ניתן להעביר עציצי פרי מקרקע מרוצפת לקרקע שאיננה מרוצפת, ולנקוב עציצים.

כ' אלול

יש המחמירים שהיום הוא היום האחרון לנטיעת אילנות סרק ושיחי נוי. להרחבה>> 

כ"ז אלול

אלו הימים האחרונים המומלצים לזריעת ירקות, כך שיינבטו לפני ראש השנה ולא ייאסרו באיסור ספיחין.

מומלץ מאד להשקות את הזרעים בהשקייה מרובה.

כ"ט אלול
  • חובה לבדוק לפני ראש השנה שאכן הזרעים נבטו והוציא עלעל מעל פני האדמה, שאם לא כך נאסרו הירקות באיסור ספיחין.
  • יש המחמירים שהיום הוא היום האחרון לזריעת פרחי נוי שאינם 'מעוצים'. להרחבה>> 
  • היום הוא היום האחרון להעברת אילנות פרי ממקום למקום באדמה, ובתנאי שיש סביב שרשיהם גוש עפר מהודק.
  • כמו כן היום הוא היום האחרון לנטיעת עצי סרק, שיחי נוי ופרחים.
ג' תשרי

מי שזרע ירקות בימים האחרונים עליו לבדוק עוד היום שאכן נבטו העלים מעל פני האדמה, וזאת בכדי שהירק לא יהיה אסור באיסור ספיחין.
מי שזרע קטניות בחודשים האחרונים, עליו לבדוק שכולם הגיעו לשליש הגידול [שלב הבשלה מתקדם], וזאת בכדי שהקטניות לא יהיו אסורים באיסור ספיחין.

מרכז מבקרים

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תוכניות חינוכיות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

מרכז למידה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

מרכז מבקרים

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.