תחומי העשיה

אודותינו
כוללי אברכים

תלמידי חכמים עוסקים יומם וליל בלימוד מעמיק ושיטתי של סוגיות שונות מסדר זרעים במגוון הכוללים של בית המדרש ברחבי הארץ.

קרן המעשרות

קרן המעשרות של בית המדרש להלכה בהתיישבות מאפשרת לכל אדם לחלל את המעשר שני על פרוטה באופן פשוט ע"י אמירת נוסח ההפרשה המקובל.
הקרן מנוהלת ע"י הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א.

מרכז מידע עולמי ובית הוראה

בית המדרש מפעיל מרכז מידע ובית הוראה המאויש לאורך שעות היממה ומספק מענה לאלפי פונים בשאלות הלכתיות ומעשיות במהלך השנה.

הוצאה לאור

הוצאה לאור של כתבי עת תורניים וספרות הלכתית ענפה בנושאי המצוות התלויות בארץ, המוציאה לאור ספרים שונים ופרסמים הלכתיים לכלל הציבור הרחב. אלו עוסקים בחידושים בתחום החקלאות, הנחיות לבעלי מקצוע ולבעלי גינות פרטיות, שאלות ותשובות בנושאים הלכתיים שונים ועוד.

מרכז חינוכי

על מנת להנחיל את ערכי המצוות התלויות בארץ ופרטי הלכותיהן לתלמידי מערכת החינוך, עוסק בית המדרש בכתיבת תכניות לימודיות ובהפקת עזרי לימוד בתחומים אלה.

מחקר אגרונומי

בית המדרש מעסיק אגרונומים מקצועיים שתרומתם ללימוד פרטי ההלכות של המצוות התלויות בארץ לא יסולא מפז. אלו מספקים ידע רב הדרוש ללימוד התורני.