עדכונים הלכתיים

תאריך עדכון
כותרת העדכון
תוכן העדכון...
ספיחין בירקות
חדש
ט' אדר
שיעור מחצית השקל

שיעור מחצית השקל לנוהגים ליתן כשיעור ערך מחצית השקל 'כסף טהור', לכתחילה הינו: 32 שקלים.
סכום זה כולל מע"מ ורווח קמעוני של כסף במשקל 3 גרם שהם 9.6 גרם. 
מי שקשה לו לתת סכום זה, י"א שיתן לפי שיעור 9 גרם כסף, שהוא 23 ש"ח לפי מחיר בורסאי, או 26 ש"ח כולל מע"מ.
יש לציין כי למרות עליית מחיר הדולר, אין שינוי בבורסא במחיר אונקיית כסף ומחירה נע בין 76 ל 80 ש"ח

חדש
ב' אדר
אגוזי פקאן בתקופה זו

מבדיקות שנעשו בשטחי הגידול עולה כי לא ניתן להכריע אם כמות הפירות שנותרה מצילה מן הביעור, אי לכך מעת הקטיף יש לחשוש שמא נחשב שכבר כלו לחיה והגיע זמן ביעורם, אומנם האגוזים שנשארו אינם כלים עד הקיץ מעט הפירות שנותרו כלה, לכן זמן הספק הינו עד סוף הקיץ.

לקריאת העדכון המלא מבית המדרש בעניין זה לחץ כאן >>

חדש
א' אדר
זמן הביעור באתרוגים וקיווי

תחילת זמן הספק לביעור הינו מר"ח ניסן ועד ט"ו אייר שאז ודאי כלו לחיה מן השדה

לקריאת העדכון המלא מבית המדרש בעניין זה לחץ כאן >>

חדש
א' אדר
זמן הביעור בתפוחים

תחילת זמן הספק לביעור הינו מר"ח ניסן ועד ר"ח אייר שאז ודאי כלו לחיה מן השדה.

 

חדש
ב' שבט
תפו"א בתקופה זו

בימים אלו מתחילים להגיע לשוק תפוחי אדמה מזריעת שמינית. אמנם בחלק מן המקומות ישנם עדיין תפו"א מלקיטת שביעית האסורים באיסור ספיחין, או מגידולי נכרי והנוהגים כדעת החזון איש עליהם לנהוג בהם בקדושה. מלבד זאת ישנם תפו"א מחו"ל.

חדש
כ"ה טבת
צבר (סברס) בתקופה זו

צבר (סברס) יש כבר מחנטת שמינית, אך עדיין מצויה אצל המשווקים כמות גדולה של צבר הקדוש בקדושת שביעית [מקירור] ויש לקנותו רק במקומות מפוקחים ולעקוב אחרי הכיתוב הנלווה.

לקריאת העדכון המלא מבית המדרש לתקופה זו לחץ כאן >>

חדש
כ"ג טבת
זמן הביעור באתרוגים

על פי המידע שבידינו זמן הביעור באתרוגים מאוחר מכפי שפורסם מכיוון שעל הקרקע ישנם עוד אתרוגים רבים שלא הרקיבו ואתרוגים אלו ישארו כפי הנראה לפחות עד ראש חודש אדר, אז נבדוק את המצב בשטח ונעדכן.

ללוח ביעור המלא לחץ כאן >>

חדש
י"ב טבת
זמן הביעור בבצל

על פי המידע שבידנו יש לאחר את תחילת הספק לביעור בבצל. והוא כלה לחיה מן השדה מכ' טבת תשפ"ג, הזמן שבו ודאי כלה הבצל לחיה מן השדה הוא ר"ח אדר תשפ"ג.

ללוח ביעור המלא לחץ כאן >>

י' טבת
שעועית ירוקה בתקופה זו

שעועית ירוקה כעת הינה
מזריעת שמינית,
[בפרסומים שנעשו על ידינו נכתב שתהיה שעועית ירוקה רק בימי ניסן, אך הדברים השתנו].

י' טבת
בצל, תפו"א ודלעת

בצל, תפוחי אדמה ודלעת, המצויים בימים אלו בשוק, אם אינם מחו"ל, הינם מלקיטת שביעית וכשגדלו ביד ישראל יש בהם איסור ספיחין, ולכן אין לקנותם אלא במקומות מפוקחים על ידי ועדות שמיטה.
בגידולי נכרי יש בהם קדושת שביעית לנוהגים כדעת החזון איש.

ט' טבת
עדכון חדש על ירקות בתקופה זו

הודעה לתועלת הציבור שהתפרסמה בעיתונות לגבי איסור ספיחין וקדושת שביעית בירקות בתקופה זו

לעדכון חודש טבת לחץ כאן >>

כ"ד כסלו
מקורות הירקות בתקופה זו

"מאימתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שמיטה" -

פירוט רשימת ירקות ומקורות התוצרת בתקופה זו - מחנוכה ואילך (כ"ה כסלו) אשר תחת כשרותנו

למעבר להודעה לחץ כאן >>

כ"ד כסלו
עדכון על ערך הפרוטה

עדכון חשוב בעניין שווי הפרוטה למחללים מעשר שני על מטבע שלהם.

למעבר להודעה לחץ כאן >>

י"ד כסלו
איסור חדש

הודעה מבית המדרש בעניין איסור חדש: בתקופה זו של השנה מיובאים מחוץ לארץ מוצרים שיתכן שכלול בהם מחמשת מיני דגן שאסורים באיסור חדש.

למעבר להודעה לחץ כאן >>

י"ג כסלו
עדכון חדש על זמני הביעור

כפי שנכתב בלוח הביעור מועדי הביעור הינם משוערים בחלקם ויתכנו בהם שינויים, ישנם מספר שינויים במועדי הביעור על פי בדיקות שנערכו בשטח.

לעדכון זמני ביעור לחץ כאן >>

י' כסלו
עדכון זמן הביעור באגסים

בבדיקות שנערכו נראה שנשארו מעט פירות מפריחה מאוחרת, מצב זה ימשך כחודש עד שיכלו לגמרי. למרות זאת הדעת נוטה שכבר עתה נחשב שכלו לחיה מן השדה ועבר מועד ביעורם.

ללוח ביעור המלא לחץ כאן >>

כ"ו חשוון
לוח תאריכים לפרחים

לוח תאריכים ייחודי לפרחים, ובו מפורטים המועדים מאימתי ניתן להניח לגבי כל פרח כי הוא כבר מגידול מותר בשנה השמינית.

למעבר ללוח לחץ כאן >>

כ"א חשוון
זמן הביעור בתפו"א וגזר

תפוחי אדמה וגזר מתוצרת הארץ המצויים כעת בשוק מגידולי נכרי הינם מלקיטת שביעית.

למידע נוסף לחץ כאן >>

כ"א חשוון
זמן הביעור בשימורים וסלטים

יש לשים לב כי בחלק מהשימורים והסלטים הנמכרים מצויים ירקות שנקטפו בשמיטה שכבר עבר עליהם זמן ביעורם. חלקם ודאי, כמלפפון חמוץ, ירק עלים ועוד, וחלקם ספק כחציל פלפל עגבניות.

למידע נוסף לחץ כאן >>

י"ג חשוון
לוח תאריכים לירקות

לוח תאריכי גמר איסור ספיחין וקדושת שביעית בירקות.
מעודכן למוצאי שנת שמיטה תשפ"ב

למעבר ללוח לחץ כאן >>

י"ב חשוון
הקלטות ימי עיון

כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות עכשיו באתר לשמיעה והורדה. השיעורים נמסרו מפי רבנים שונים אודות נושאים הנוגעים להלכות שביעית המעשיים לתקופה זו.

למידע נוסף לחץ כאן >>

ה' חשוון
קדושת שביעית וחובת ביעור פירות

הנחיות הנוגעות לקניית פירות והשימוש בהם בתקופה זו - מוצאי שנת שמיטה.

לחץ כאן >>

ה' חשוון
קדושת שביעית וחובת ביעור ירקות

הנחיות הנוגעות לקניית ירקות והשימוש בהם בתקופה זו - מוצאי שנת שמיטה.

לחץ כאן >>

כ"ט תשרי
ארבעת המינים לאחר סוכות

בהדסים לולבים וערבות אין קדושת שביעית משום שהם לא עומדים לשימוש של מאכל או ריח ומותר לנהוג בהם בכשאר שנים.

כ"ט תשרי
אתרוג לאחר סוכות

אתרוגים מגידולי הארץ קדושים בקדושת שביעית ומותר להכין מהם ריבות ולאכלם כדין פירות שביעית ואסור להפסידם. זמן הביעור באתרוגים הוא כפי הנראה בחודש שבט, ובע"ה נעדכן לאחר בדיקה בשטח בבוא העת, יש לעקוב אחר הפירסומים בנושא.

כ"ה תשרי
קדושת שביעית באננס

כמו כן באננס הנלקט בתקופה זו אין איסור ספיחין ו/או קדושת שביעית.
לפי המידע שבידינו מכ"ג תשרי האננס בשווקים הוא מיבול שמינית.

כ"ה תשרי
קדושת שביעית בבננות

בננה הנקטפת בשמינית אין בה איסור ספיחין ו/או קדושת שביעית.
לפי הבדיקות שנערכו במלאי הבננות כיום בבתי ההבחלה, הרי שמיום ראשון של חוה"מ סוכות הבננות בשווקים יהיו כבר מיבול שמינית ונפסק הפיקוח בבננות בענייני שביעית.

כ"ד תשרי
ימי עיון תשרי תשפ"ג

בימים ראשון ושני הקרובים יתקיימו ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות.
בימים אלו יתקיימו הרצאות מפי רבנים אודות נושאים שונים הנוגעים להלכות שביעית המעשיים לתקופה זו.

למידע נוסף לחץ כאן >>

חדש
כ"ג תשרי
קניית שתילים ועציצים

הנחיות מפורטות לקניית שתילים ועציצים בשנה השמינית.
הזמנים בהם מסתבר כי השתילים במשתלות הינם מזריעת שמינית או שישית בצמחי נוי, עצי פרי, שתילי ירקות ועלים.

למידע נוסף לחץ כאן >>

חדש
ג' תשרי
כלאיים בקניית שתילי עצים

רבים מתחילים לתכנן בימים אלו קניית שתילי עצים לחצרות ולגינות, יש לדעת כי הרבה מן השתילים מורכבים באיסור ויש איסור לנוטעם באדמה וחלקם אסורים אף בקיום.

כ"ד אלול
קדושת שביעית בבטטה

הננו להבהיר כי אף שכפי שצוין בטטות הנלקטות בשמינית יוצאות מקדושת שביעית בחנוכה, מכל מקום כיון שרוב רובה של הבטטה נלקטה בשביעית יש לנהוג קדושת שביעית בכל הבטטה המגיעה לשוק עד י”ז בתמוז תשפ”ג – לנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרי.

כ"ד אלול
זמן הביעור לנקטרינה

בלוח הביעור שיצא על ידינו נפלה שגגה ויש לתקן את כי לדעת מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל הזמן שממנו יש לחוש לביעור בנקטרינה הינו מכ’ תשרי תשפ”ג – הזמן שכלה בדרום, ולא כפי שפורסם.

כ"ד אלול
ביעור שביעית בבצל

הודעה לתועלת הציבור בעניין תחילת זמן הספק לביעור בבצל,
הנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרי כהכרעת מרן החזון איש חייבים לבערו כבר בראש השנה תשפ”ג.

למידע נוסף לחץ כאן >>

כ"ג אלול
שיעור בנושא שמיטת כספים

חדש באתר!

עלה לאתר שיעור בהלכות שמיטת כספים ופרוזבול מפי הרב דובין, רב בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג.

ניתן לשמוע ולצפות בשיעור בשפה העברית וכן בשפה האנגלית

למידע נוסף לחץ כאן>>

ט"ז אלול
ביעור שביעית בתקופה זו

בימים אלו מתחיל הספק לזמן הביעור באבטיח.

רשימת הפירות שכבר עבר זמן ביעורם: גזר, דובדבן, משמש, פול תרמילים, שום טרי, שסק, תפוחי אדמה, תות שדה.
ספק אם כלו לחיה: אבטיח, לוביה, ליצ'י, שעורה, שומשום, תפוחי ענה.

ט"ז אלול
תוצרת מהערבה

לפי הידוע לנו בימים אלו מתחילים שוב להגיע אבטיחים ומלונים מהערבה הצפונית, לדעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש לחוש לאיסור ספיחין באבטיחים ומלונים אלו (ואף לקדושת שביעית ואיסור סחורה). 

י' אלול
ביעור שביעית ליצ'י

הודעה לתועלת הציבור שהתפרסמה בעיתונות אודות זמני הביעור של הליצ'י וההלכות הנוגעות בזה.

לחץ כאן >>

א' אלול
קניית פרחים בתקופה זו

 בתקופה זו ישנו חסר בפרחים שלא נזרעו בשביעית באיסור,
על כן יש לבדוק במשנה הקפדה בכל קניה את תעודת הכשרות של החנות ולוודא כי היא בתוקף לאותו שבוע.

כ' אב
מסיק זיתים בתקופה זו

לרבים השואלים, יש לדעת כי על פי הידוע מסתבר כי הזיתים בתקופה זו עדיין לא הביאו שליש מן השמן שניתן להוציא מהם בהגיע זמן המסיק, ואף שהם כבר גדולים מכל מקום עיקר השמן נוצר בהם בסוף תקופת גידולם, ולכן אסור לקטף מהם בימים אלו.

י"ח אב
ביעור שביעית בתפוחים

הודעה לתועלת הציבור שהתפרסמה בעיתונות אודות זמני הביעור של תפוחים מזן 'ענה' וההלכות הנוגעות בזה.

לחץ כאן >>

א' אב
ביעור שביעית במשמשים

הודעה לתועלת הציבור שהתפרסמה בעיתונות אודות זמני הביעור של משמשים וההלכות הנוגעות בזה.

לחץ כאן >>

ט"ו תמוז
ניכוש עשבי בר בשמיטה

בימות הקיץ מתרבים עשבי הבר בגינות ובחצרות הבתים, להלן סיכום קצר בעניין הלכות ניכוש עשבי בר בשמיטה.

לחץ כאן >>

 

ח' תמוז
ביעור שביעית בתפו"א וגזר

הודעה לתועלת הציבור שהתפרסמה בעיתונות אודות זמני הביעור של תפוחי אדמה וגזר וההלכות הנוגעות בזה.

לחץ כאן >>

כ' סיון
ביעור פירות שביעית

הודעה לתועלת הציבור הכולל מידע מעודכן אודות ביעור פירות שביעית בתקופה זו 

לחץ כאן >>

ט"ז סיון
שימו לב!

עקב המלחמה באוקראינה ומחסור בחומרי גלם, חלק גדול מהקטשופ של חברת אוסם הינו מעגבניות היתר מכירה האסור באכילה על פי הוראת רבותינו. יש לעקוב אחרי הכיתוב שעל האריזות.

ג' סיון
שאלון פירות קיץ

שאלון הלכתי קצר בנוגע להרגלי האכילה בביתכם של פירות קיץ על מנת שרבני בית המדרש יוכלו לשקול את ההלכות הנוגעות לגבי ריסוק ובישול פירות שביעית.
לחץ כאן>>

א' סיון
עדכוני חודש סיון

כל העדכונים בנושאים שונים הנוגעים למצוות התלויות בארץ, רלוונטיים לחודש סיון תשפ"ב

לחץ כאן>>

כ"ט אייר
ביעור שביעית בשום

הודעה לתועלת הציבור אודות כל ההלכות הנוגעות לביעור שום של שביעית.

לחץ כאן >>

כ"א אייר
לוח ביעור לפירות שביעית

לעיקרי הלכות הביעור הלכה למעשה וכן פירוט הירקות שזמן ביעורם רלוונטי לתקופה זו

לחץ כאן >>

ב' אייר
ספיחין בירקות

בתקופה זו כל הירקות מלבד פפריקה, חזרת ובטטה מגידולי הארץ שאינם מנכרי הינם ספיחין, ועל כן יש להזהר ולקנות מירקות אלו רק מחנות מושגחת על ידי כשרות מוסמכת.

א' אייר
עדכוני חודש אייר


כל העדכונים בנושאים שונים הרלוונטיים לחודש אייר תשפ"ב

לחץ כאן>>

כ"ו ניסן
ימי עיון

ניתן כעת לשמוע את כל שיעורי הרבנים שנמסרו בימי העיון
ניסן תשפ”ב

קרא עוד>>

כ"ג ניסן
שימוש בחמץ אחרי פסח

האם מותר להשתמש אחר הפסח בחמץ שנמכר ע”י יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות?

למידע נוסף לחץ כאן >>

ה' ניסן
נקיון החצר והגינה

עם בוא האביב מתרבים עשבי הבר בגינות ובחצרות הבתים והדבר מהוה מטרד אסטטי.
רבים השואלים האם וכיצד מותר לטפל בזה.
קרא עוד>>

ב' ניסן
הליכות שדה

חדש!
יצא לאור גיליון הליכות שדה 218 ניסן תשפ"ב.

קרא עוד>>

א' ניסן
עדכוני חודש ניסן

כל העדכונים בנושאים שונים הרלוונטיים לחודש ניסן תשפ"ב

לחץ כאן>>

חדש באתר