שנת השמיטה
ה'תשפ"ב

עדכונים הלכתיים

שבט תשפ"ב

בימים אלו מתחילים לשווק בשוק הכללי (שאינו מושגח למהדרין) בצלים שנזרעו בשביעית באיסור, בצלים אלו אסורים באיסור ספיחין.
יש לשים לב שהבצל משמש להכנת הרבה מאכלים בתעשיה, במסעדות ובמזון מהיר וכדומה, ויש לחוש לכך.

ללוח מועדים לשמיטה המלא >>

הנחיות מבית ההוראה לקניית ירקות ופירות בתקופה זו

קרא עוד >>

עדכון בענין ירקות שמתחיל בהם חשש ספיחין בחודש שבט

קרא עוד >>

הודעה לתועלת הציבור מבית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל לחודש שבט

קרא עוד >>

עדכונים הלכתיים

טבת תשפ"ב

עדכון מבית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל אודות הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בענין מעשרות משמן זית להדלקת נרות.

לקריאת העדכון לחץ כאן >>

חדש באתר