הבא: סימן ס"ז לפנות מת ממקום קבורתו מחמת טעות <<

יו"ד סימן ס"ו

קבורת סת"ם תחת קיר תומך בבית הקברות

בס"ד, ט"ו בחשון תש"ס

שלום רב,

לבקשת הרה"ג ר' ישראל בונדהיים שליט"א מארגון הגניזה הכללית, שאלתי את מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, אם ניתן לטמון ס"ת ומזוזות בכדי פלסטיק בתחתית קיר תומך לחלקת קבורה, ולכסות את הכדים בשכבת בטון, ולמלאות עפר ולקבור נפטרים.

מרן הגרי"ש אלישיב הורה שהדבר מותר לכתחילה.