קרן המעשרות – הדרך המהודרת להפרשת תרומות ומעשרות

 

קרן המעשרות של בית המדרש להלכה בהתישבות מאפשרת לכל אדם לחלל את המעשר שני על פרוטה באופן פשוט ע"י אמירת נוסח הפרשת תרומות ומעשרות המקובל

הבחירה של גדולי ישראל

​קרן המעשרות של בית המדרש הגבוה להלכה בהתיישבות הינה הוותיקה ביותר בישראל.
הקרן ​הוקמה לפני כ​ארבעים שנה ​​בעצה ובהכוונה של מרנן, גדולי ישראל זצ"ל שהיו מעורים בכל פרט ופרט על מנת שלא יהיה שום חשש ומכשול​ חלילה.
רבים בחרו להיות מנויים על הקרן בהכירם את ההקפדה היתירה על ההלכות השונות.

לצאת ידי חובת כל הפוסקים

לקרן המעשרות נסיון רב ובראשה עומד הגאון, הרב יוסף אפרתי שליט"א, מגדולי הדור,
שידיו רב לו בסדר זרעים ובפרט בהלכות תרומות ומעשרות.
מנויי הקרן יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי ייצאו ידי שיטת כל הפוסקים, שכן כל פרט ופרט מחושב על מנת לצאת מכל הספקות.

מענה הלכתי למנויים

קרן המעשרות מלווה לאורך שעות היממה ברבנים- מורי הוראה הנותנים מענה מיידי והסבר מפורט לכל מנויי הקרן הפונים אליהם. מנויי הקרן יודעים כי תמיד יינתן להם המענה הראוי שיספק להם ביטחון בבואם לרכוש תוצרת חקלאית בשווקים או לאכול ממנה בהיתר בביתם.

באמצעות הצטרפות כמנוי לקרן המעשרות יכול כל אדם לבצע את הפרשת התרומות והמעשרות באופן פשוט וקל. להורדת טופס הצטרפות לקרן המעשרות לחץ כאן
להורדת טופס הצטרפות באנגלית לחץ כאן

 

 

 


תוקף תחילת המנוי למנויים חדשים מבוקר למחרת התשלום!

 

קרן המעשרות של בית המדרש להלכה בהתישבות מאפשרת לכל אדם לחלל את המעשר שני על פרוטה באופן פשוט ע"י אמירת נוסח ההפרשת תרומות ומעשרות המקובל. פעולת חילול המעשר השני עלולה להיות מורכבת מאוד לאדם מן המניין ואף לתלמידי חכמים כאשר היא מבוצעת באופן עצמאי משום שהיא דורשת חילול על פרוטה ולעיתים, אף, על פרוטה חמורה תוך ביצוע מעקב קפדני אחר "יתרת" הפרוטה לאחר כל חילול. בשנות ביעור המעשר יש לאבד את המטבע ולזכור לייחד מטבע נוסף במקומו– גם כאן עלול אדם מן המניין להיכשל ח"ו. באמצעות הצטרפות כמנוי לקרן המעשרות יכול כל אדם להפריש מעשר פירות למשל, ולבצע את הפרשת התרומות והמעשרות באופן פשוט וקל. כל שעליו לעשות הוא לומר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות כולל נוסח החילול ללא צורך בביצוע מעקב אחר מטבע משלו. בית המדרש, באמצעות קרן המעשרות, מעמיד לרשות כל מנוי מטבעות שעליהן מתבצע החילול עם אמירת נוסח החילול בבית. הקרן מנוהלת ע"י הגאון הרב רייכנברג שליט"א ודואגת עבור המנויים לביעור המטבעות, להעמדת מטבעות בכמות מתאימה ועוד.

באמצעות הצטרפות כמנוי למפעל המעשרות שלנו (קרן המעשרות) יכול כל אדם לבצע הפרשת התרומות והמעשרות באופן פשוט וקל ולבצע את ' סדר תרומות ומעשרות' הכולל ברכת תרומות ומעשרות, נוסח הפרשת תרומות ומעשרות ונוסח החילול וזאת ללא צורך בביצוע מעקב אחר מטבע משלו.

הקשר שלי לתרומות ומעשרות

על פי דעת מרן הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל ורבים מגדולי ישראל ראוי אדם לכתחילה להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת שרכש על אף שנרכשה ממקום המושגח ע"י ועדה מוכרת. בעת אמירת נוסח הפרשת תרומות ומעשרות מתבצעת בפועל "ההפרשה" של התרומה, המעשר הראשון, תרומת המעשר והמעשר השני (בשנים א', ב', ד', ה') או המעשר העני (שנים ג', ו'). היות ובימינו לא ניתן לאכול את המעשר השני בטהרה בירושלים יש לחללו על פרוטה (ובמקרים מסויימים על פרוטה חמורה). והיאך ידע אדם אילו מן הפירות הינם מתוצרת שמקורה בשנה ב', למשל, והלא בימינו ניתן לשמור פירות לאורך זמן בקירור? מתוך כך נפסק שמחמת הספק נחלל את המעשר השני בכל שנה ושנה ולא רק בשנות המעשר השני. נמצא שעל כל אחד מוטלת החובה לחלל את המעשר השני בכל שנה ושנה. היות ופעולה זו אינה כה פשוטה, הדרך הנוחה ביותר לבצעה הינה באמצעות רכישת מנוי בקרן המעשרות של בית המדרש להלכה בהתיישבות המבצע את הפעולה עבור מנוייו (לאחר אמירת נוסח ההפרשה).

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות למנויי הקרן

להורדה –

נוסח באנגלית / נוסח בעברית

הוראות למנויים בקרן

כיצד פועלת קרן המעשרות?

אין צורך במטבע פרטית למנויי קרן המעשרות (מפעל המעשרות שע"י בית המדרש), שכן, כל המטבעות שייכות לממונה על קרן המעשרות.

הממונה מחזיק ברשותו כמות גדולה של מטבעות והוא כבעלים על המטבעות נותן רשות לחברים הרשומים בקרן  המעשרות לחלל את המעשר שני שלהם או את הרבעי על מטבעותיו וגם ממנה אותם שליחים שלו לחלל מעשר שני ורבעי על מטבעותיו שבקרן.

כמות  המטבעות המחושבת לכל משפחה היא כ- 18 פרוטות ליום [כמות זו היא הרבה מעבר למספר החילולים הצפויים]. הנצרך ליותר מכמות זו יש לו ליידע את הממונה על קרן המעשרות כדי שייחד לו מטבעות לפי הצורך.

בכל יום מחלל הממונה על קרן המעשרות את קדושת המעשר שני והרבעי שהכניסו במטבעותיו על מטבע קטנה ובכך הוא מפנה את המטבעות לחילולים נוספים. המטבע הקטנה מונחת במקום שמור עד לזמן ביעור המעשרות.
איך מחללים?
יש להקפיד לומר את ברכת הפדיון ולאחריה את נוסח החילול של חברי הקרן, הארוך או הקצר.

מי רשאי לחלל?

המנוי הוא משפחתי וכולל את ההורים וילדיהם הגדולים עד חתונתם.
בן או בת של מנוי שהתחתנו רשאים להמשיך לחלל עד חודש מחתונתם.
אין רשות למנוי לחלל עבור מי שאינו מנוי למעט פעם אחת בחודשיים.
בשום מקרה אין למנוי רשות לאפשר למישהו אחר לחלל.

כאשר מנוי מתארח או משתתף באירוע, הוא רשאי לחלל את כל מע"ש והרבעי שבאותו מקום.

הסבר על קרן המעשרות בשפת האנגלית

קרן המעשרות – אנגלית

שנת תשע"ט- שנת מעשר שני

שנת תשע"ט

השנה הרביעית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר שני

מצוות תרומות ומעשרות מחולקות לד' מתנות בכל השנים אנו מפרישים תרומה גדולה מעשר ראשון ותרומת מעשר לעומת זאת המעשר שני והמעשר עני תלוי בשנים, בשנים  א, ב, ד, ה לשמיטה המעשר הוא מעשר שני, דהיינו אנו קובעים 9% אחוזים בדרומם של הפירות, המעשר השני יש בו קדושה ובזמן בית המקדש חלק זה היה צריך להאכל בירושלים בטהרה. אך בזמן הזה אין אפשרות לאכול את הפירות בטהרה בירושלים מחמת כמה סיבות א. מכיון שאין מזבח ודין המעשר שני להאכל בירושלים הוא רק כשיש מזבח ב. יש ראשונים שסוברים שקדושת ירושלים בזמן הזה בטלה. ג. בנוסף לזה כולנו טמאי מתים ואסור לאכול מעשר שני בטומאה ומכיון שאי אפשר לאכול את המעשר שני בירושלים אנו מחללים אותו על פרוטה.

חילול פירושו העברת הקדושה מהפירות למטבע. כדי לחלל צריך לייחד מטבע לחילול מעשר שני, ואפשר לחלל עליו כמנין הפרוטות שמטבע זה שווה למשל המייחד 1 ש"ח לחילול מעשר שני כיום ששווי הפרוטה הוא כ 0.07 אג' הרי שהוא יכול לחלל 14 פעמים על המטבע ואחרי זה הוא יצטרך להעביר אותו על מטבע אחר. 

לפני שמחללים טבל ודאי מברכים בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון מעשר שני.  

ולאחר מיכן אומרים את נוסח החילול המעשר שני שיש כאן יהיה מחולל הוא וחומשו על המטבע שיחדתי לחילול מעשר שני.

כדי להכין את המטבע צריך ידע הלכתי מהי פרוטה חמורה ומהם הדרגות חיוב בתרומות ומעשרות שכן אי אפשר  לקחת מטבע שיחדו אותה לחילול ירק בעבור חילול מעשר שני של תבואה או יין שהם בדרגה חמורה מהם.

שנת תשע"ח - שנת מעשר עני

שנת תשע"ח

שהיא השנה השלישית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר עני

אם ברצונך להצטרף ולהימנות או לחדש את החברות בקרן המעשרות, אפשר ליצור איתנו קשר בטלפון 02-6488888 או להשאיר כאן את הפרטים ואנו ניצור איתך קשר בהקדם.

אם ברצונך לברר על מועד סיום חברותך בקרן המעשרות נא להשאיר פרטים כנ"ל.