Keren HaMa’asros

מנוי בקרן המעשרות של בית המדרש להלכה בהתיישבות

הדרך הקלה והנוחה לעשר באופן עצמאי פירות וירקות ולהדר כהלכה

למי מיועדת הקרן?

ההצטרפות מומלצת לכל מי שמפריש בעצמו תרומות ומעשרות ומעוניין לדעת שפעל כהלכה:

חקלאים, בעלי גינות פרטיות, הנוהגים לרכוש פירות וירקות בשווקים או בחנויות שאינן בפיקוח ועדת כשרות מהודרת,
וכן המהדרים להפריש בביתם גם מתוצרת עם בהשגחה מהודרת.

כיצד מצטרפים כמנוי לקרן?

ההצטרפות לקרן המעשרות פשוטה מאוד. תוכל/י להצטרף בכל אחת מהדרכים הבאות:

הצטרפות מקוונת או בשיחה עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון:

02-6488888

באמצעות
עמדות
נדרים פלוס

מהי קרן המעשרות?

על פי דעת מרן הרב יוסף שלום אלישיב זצ”ל ורבים מגדולי ישראל חייב אדם לכתחילה להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת שרכש – גם אם נרכשה ממקום מושגח.

פעולת חילול המעשר השני עלולה להיות מורכבת מאוד כאשר היא מצוצעת באופן עצמאי על ידי מי שאינו בקי ומומחה בהלכות אלו.

באמצעות הצטרפות כמנוי לקרן המעשרות יכול כל אדם לבצע את הפרשת התרומות והמעשרות באופן פשוט וקל ולומר את נוסח החילול ללא צורך בביצוע מעקב אחר מטבע משלו.

הקרן מנוהלת על-ידי הגאון, הרב רייכנברג שליט”א, והיא דואגת לביעור המטבעות, להעמדת מטבעות בכמות מתאימה ועוד.

הצטרפו עוד היום לעשרות אלפי מנויי הקרן וביניהם:
גופי כשרות, מוסדות גדולים, בתי עסק משפחות ועוד.

כיצד פועלת הקרן?

היות ובימינו לא ניתן לאכול את המעשר השני בטהרה בירושלים נדרש בעת הפרשת תרומות ומעשרות לחלל את המעשר השני על פרוטה ולעיתים, אף, על “פרוטה חמורה” תוך ביצוע מעקב קפדני אחר “יתרת” הפרוטה עם כל חילול. בשנות ביעור המעשר יש לאבד את המטבע ולזכור לייחד במקומו מטבע נוסף. פעולות אלה אינן מחייבות ידע הלכתי רחב בסוגיות אלו ואדם שאינו בקי בהן כל הצורך עלול להיכשל בהן.

הקרן מעמידה מטבעות רבים, מסודרים וממוספרים למנוייה ומאפשרת להם לחלל עליהן את מעשרותיהם. בעת ההפרשה על המנוי לומר את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן, וכך הוא מעביר את קדושת המעשר-שני (או הרבעי) מפירותיו למטבע  מסוים בקרן.

בכל יום מחלל הממונה על הקרן את הקדושה מכלל המטבעות, למטבע נפרד, ובכך הוא “מפנה” אותם לחילולים נוספים שיתבצעו ביום המחרת על ידי המנויים. עם הגיע זמן הביעור יחוללו המטבעות כהלכה.

מעשר עני

בימינו, הודות לטכנולוגיית הקירור, משווקת תוצרת רבה החייבת במעשר שני גם בשנות מעשר עני. התוצרת כוללת: פירות חורף, פירות וירקות מקירור, פיצוחים, מוצרים יבשים, קפואים, שימורים ועוד.

בנוסף, יש לדעת כי מעשר עני המופרש מתוצרת שהיא טבל ודאי – חובה לתיתו בפועל לעני.

במסגרת קרן המעשרות הוסדרו דרכים שונות לסייע גם בנתינת מעשר עני בפועל. על המעוניינים בכך להירשם במשרדי הקרן באופן מיוחד.

שאלות נפוצות

בהחלט! הסיבה לכך היא שגם בשנה השביעית ישנם פירות נטע רבעי החייבים בחילול כבשאר שנים.

כמו כן, ישנם גידולים שאנו פוסקים לגביהם שהם חייבים בתרומות ומעשרות גם בשנת השמיטה, כגון: פירות נוכרי שנגמרה מלאכתם ביד ישראל, גידולי חממות על מצע מנותק, גידולי עציץ שאינו נקוב בבית. במקרים אלה אנו מחמירים לחוש גם לחיוב מעשר עני וגם למעשר שני, ואותו מעשר שני שנעשה לחומרא מחייב חילול.

בנוסף: מי שנוהג לעשר גם משימורים, קפואים ומיצים, צריך להמשיך את חברותו בקרן גם בשנת השמיטה כיוון שלפעמים משווקים מוצרים כאלו גם שנתיים לאחר ייצורם. סיבה נוספת להמשיך את המנוי: בכדי לא לשכוח לחדשו מיד לאחר השמיטה.

לכל אדם הנוהג להפריש בעצמו תרומות ומעשרות כגון: חקלאים ובעלי גינות פרטיות, לאלו שרוכשים פירות וירקות בשווקים או בחנויות שאינן בפיקוח ועדת כשרות מהודרת וכן לאלו המהדרים להפריש תרומות ומעשרות בביתם גם מתוצרת עם השגחה מהודרת.

בקרן ישנם מטבעות רבים, מסודרים וממוספרים שעליהם מחללים מנויי הקרן את מעשרותיהם. כאשר מפריש אחד המנויים תרומות ומעשרות, עליו לומר את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן, וכך הוא מעביר את קדושת המעשר שני (או הרבעי) מפירותיו למטבע  מסוים – לפי תנאי הקרן.

בכל יום מחלל הממונה על הקרן את הקדושה שחיללו המנויים על כלל המטבעות, למטבע נפרד, ובכך הוא מפנה את המטבעות שבקרן לחילולים נוספים שיתבצעו ביום המחרת.

את המטבעות “המלאים” מבער הממונה על הקרן במועד הביעור.

הכנת המטבע לחילול מעשר שני, והטיפול בו, דורשים בקיאות הלכתית נרחבת.

כל היודע כיצד לנהוג במטבע אינו זקוק, באופן עקרוני, להצטרף כמנוי לקרן המעשרות. בין הנושאים אותם יש להכיר על בוריים: אופן ביעור  המטבע במועד הביעור, ידיעת דיני הפרוטה החמורה הנכללת במטבע ועוד.

מכיוון שגם בשנת מעשר עני משווקת תוצרת רבה החייבת במעשר שני, כגון: פירות החורף, פירות וירקות מקירור, פיצוחים, או מוצרים יבשים, קפואים, שימורים וכדו’.

מעשר עני המופרש מתוצרת המוגדרת כטבל ודאי – חובה לתת בפועל לעני.

במסגרת קרן המעשרות הוסדרו דרכים שונות לסייע גם בנתינת מעשר עני בפועל, אך על המעוניינים בכך להירשם במשרדי הקרן באופן מיוחד. לפרטים אנא פנו אלינו בטלפון 02-6488888.

בהחלט! עליך להמשיך לעשר: להפריש יותר מאחד ממאה, לומר את נוסח ההפרשה, וכן את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן. החברות בקרן פוטרת מהחזקת מטבע מיוחד לחילול מעשר שני, אך אינה פוטרת מביצוע ההפרשה ומאמירת הנוסח.

לא, מכיוון שהוא מחלל את המעשר שני שלו על מטבעות הקרן.

כן! עליך לומר את נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן, כפי שנשלח אליך. הנוסח נשלח אל המנויים עם תחילת חברותם, וניתן לקבלו בכל עת במשרדי הקרן.

עליך להירשם כמנוי בקרן המעשרות, להפריש תרומות ומעשרות מ התוצרת שרכשת בחנות ולחלל את המעשר שני בנוסח המיוחד לחברי הקרן.

שים לב! בחנויות שאינן בהשגחה מהודרת עלולים להימצא פירות שיש בהם חשש ערלה. בית המדרש להלכה בהתיישבות מפרסם מדי תקופה עדכונים ולוחות אודות מיני הפירות שיש בהם חששות ערלה.

ללוח אחוזי ערלה לחץ כאן.

קרן המעשרות מעמידה מטבעות המספיקים למספר חילולים רב. מרבית המנויים מחללים רק חילולים בודדים בכל יום, ואינם מנצלים את מלוא החילולים העומדים לרשותם, לפיכך, אם אירע ועליך לחלל פעמים רבות (לשימושך הפרטי) ביום אחד – הנך רשאי לעשות כן.

ילדיך הגדולים שאינם נשואים – רשאים לחלל על סמך חברותך בקרן, אך על ילדיך הנשואים  להצטרף כמנויים בכדי לחלל.

הנהלת הקרן מאפשרת לחבריה לחלל באופן חד פעמי עבור אדם אחר, אך אין רשות לנהוג כך באופן קבוע. בכל מקרה, על החבר להקפיד לחלל את המעשר בעצמו, והוא אינו יכול לתת רשות לאחר לחלל עבורו.

ההצטרפות לקרן המעשרות פשוטה מאוד. תוכל/י להצטרף בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • הצטרפות מקוונת 
  • בשיחה עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון: 02-6488888
  • באמצעות עמדות נדרים פלוס 

כן. אנא פנה אלינו לצורך הסבר התהליך.

לבדיקת תוקף החברות לחץ כאן.

תוכל לבדוק את תוקף המינוי שלך גם במשרדי הקרן, או בעמדות נדרים פלוס.