בימים אלו מתחילים להגיע לשוק תפוחי אדמה מזריעת שמינית. אמנם בחלק מן המקומות ישנם עדיין תפו"א מלקיטת שביעית האסורים באיסור ספיחין, או מגידולי נכרי והנוהגים כדעת החזון איש עליהם לנהוג בהם בקדושה. מלבד זאת ישנם תפו"א מחו"ל.