שאלה:

מהן הבעיות ההלכתיות העיקריות בקטיף חוויתי במטעים, ומה פתרונם?

תשובה:

בקטיף חוויתי במטעים יש להקפיד על מספר נושאים הלכתיים חשובים. ראשית, יש להיזהר מלקטוף פירות מעצים שנמצאים בתוך 3 השנים הראשונות לנטיעתם או מ"עצי מילואים" חדשים שנשתלו במטע ותיק, מפני איסור ערלה.
לצורך כך, חשוב לבקש אישור מבעלי המקום שאין במטע עצים כאלה, וכדאי לוודא זאת גם עם המשגיח. ציבור המהדרין יש לו להקפיד על מניין 3 השנים מהשתילה במטע עצמו ולא מהמשתלה.
כמו כן, יש לשים לב לפירות משנה רביעית לנטיעה שטעונים פדיון נטע רבעי, ואם יש ספק האם הפרי בשנתו הרביעית או החמישית – חובה להפריש מספק מהפירות גם תרומות ומעשרות מלבד הפדיון.
בעיה נוספת היא העובדה שעצים מסוימים כמו רימונים, סברס, פטל ואוכמניות עלולים להוציא ייחורים חדשים מהשורשים, והפירות הגדלים על יחוריים אלו נחשבים עדין בתוך שנות ערלה, ולכן במטעים של עצים אלו חשוב לוודא שהמטע מטופל היטב תחת השגחה מתאימה, כמו כן חשוב לדעת שחלק מפירות אלו נגועים בתולעים ויש לבודקם, בעיקר פרי הפטל שהנגיעות בו גדולה מאד.
כמו כן כיון שמשלמים מראש על הקטיף, נחשב הדבר כ"מקח" ואזי מותר לקטוף בכל פעם רק פרי אחד ולאכלו, אך אם קוטפים ביחד, שניים או יותר או פירות גדולים כרימון/אבטיח, חלה חובת הפרשת תרומות ומעשרות.
במקרה של ספק בכל אחד מהנושאים הללו, ולברורים נוספים, רצוי להתייעץ עם רבני בית ההוראה "אמונת איש" בטלפון 026488888 שלוחה 31 או כאן ←
להרחבת הדברים ניתן לקרוא כאן ←

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.