יום עיון תשרי תשפ"ג,

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א –

מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ,

איסור ספיחין בשמינית וזמן הביעור בירקות היוצאים לשמינית