הרב שמחה אדלשטיין שליט"א

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

ראש השנה תשפ"ד הנחיות הלכתיות

ראש השנה תשפ"ד הנחיות הלכתיות

ראש השנה א' תשרי הוא ראש השנה לירקות ולכן על אף שגם שנת תשפ"ג…
שנת הלימונים (מעודכן)

שנת הלימונים (מעודכן)

אתה מגדל עץ לימון? קיבלת לימונים מחבר שגידל? האם הלימונים כעת הם שביעית או…

מהי החנטה בפרי הצבר (סברס)

מהו השלב הנקרא חנטה בפרי הצבר (הסברס) המצוי, שאלה שהנפקותא בה התעוררה בשנים האחרונות…
הערה למעשה במעשר פירות שחנטו בתחילת שמינית

הערה למעשה במעשר פירות שחנטו בתחילת שמינית

מהו גדרם של הימים שבין ראש השנה של שמינית לט"ו בשבט לגבי פירות האילן…
אדר תשפ"א - קביעת שנת המעשר בפירות הדר חלק ב'

אדר תשפ"א - קביעת שנת המעשר בפירות הדר חלק ב'

 קביעת שנת המעשר בפירות הדר – חלק ב'הפרשה משנה על חברתה מאמר מתוך דיוור…
שבט תשפ"א - קביעת שנת המעשר בפירות הדר חלק א'

שבט תשפ"א - קביעת שנת המעשר בפירות הדר חלק א'

 ט"ו בשבט תשפ"א ראש השנה לאילנות קביעת שנת המעשר בפירות הדר בתקופה זו עמוסים…