תגיות קשורות

פריצת דרך משמעותית בנושא כלאים בירקות: השנה, לראשונה, גידול מסחרי של אבטיח משובח ללא חשש כלאים.

מחקר חקלאי והלכתי בן כמה שנים בהנחיית הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א ובליווים הצמוד של הגר"ש רייכנברג שליט"א ורבני בית הוראה שע"י בית המדרש אמונת אי"ש וצוות חוקרי המכון לחקר החקלאות על פי התורה – הגיע השנה לתוצאה מבורכת –זן אבטיח ללא כלאים, שניתן לגדלו בכמות מסחרית.

לא רבים יודעים כי רוב הזנים של האבטיח האדום והמתוק המבוקש כל כך בחודשי הקיץ, גדלים באיסור תורה של הרכבת כלאים ומורכבים באיסור על דלעת.

בשונה מאיסורי ערלה וטבל, שעברו מהפך לטובה בשנים האחרונות, בגידול ובשיווק תחת פיקוח מהדרין, בשל דרישת ציבור הלקוחות שומרי תומ"צ, בכלאים הדבר שונה לחלוטין – משום שעל אף האיסור שבגידול כלאים ובקיומם, הפרי הגדל באיסור מותר באכילה, ומכאן הקושי להוביל מהפכה בתחום זה.

על מנת לגרום לכך שהחקלאים ייענו לדרישה הציבורית להימנע מגידול אבטיח כלאים ולהביא למודעות הציבור את הצורך בדרישה כזו, היה צורך למצוא זנים חלופיים המתאימים לגידול פרי איכותי שאינו נופל מהאבטיח "הרגיל", ועם זאת מספקים מענה אגרונומי חקלאי לגידול מתאים וכשר.

רבני בית המדרש אמונת איש שבראשות הגר"י אפרתי שליט"א בצוותא עם חוקרי המכון לחקלאות על פי התורה נענו לאתגר, וב3 השנים האחרונות עבדו ופעלו מול חברות זרעים בארץ ובעולם במטרה לאתר כנות מתאימות שהם 'מין במינו' על פי ההלכה, ולנסות לקדם ניסויים מעשיים בזני אבטיח איכותיים מותרים ללא חשש כלאים.

במשך חודשים רבים נערך מחקר חקלאי במעבדות משתלת זרעים מהמובילות בארץ, בצוותא עם חוקרים ממשרד החקלאות וממכון וולקני, בניסיון להתאים שתילים חדשים המותרים על פי ההלכה לפרוטוקולי הגידול החקלאי הישראלי והבינלאומי המכילים דרישות רבות.

במקביל נערכו בדיקות הלכתיות של זיהוי מיני הניסוי על מנת להגדירם כמין אבטיח מבחינה הלכתית, דבר שחייב את הרבנים לבקר בחוות הגידול פעמים רבות עד לזיהוי המוחלט של כל זן וזן והתאמתו על פי הלכה.    

ואכן, לאחר שבשנה שעברה דיווחו החוקרים על תוצאה משביעת רצון של שתיל אבטיח איכותי ועמיד לא פחות מהשתילים הקיימים [בחלק מהזנים אף יותר…] ערכו השנה ניסוי בגידול מסחרי בשטח. ואי"ה בימים הקרובים ייקטפו לראשונה אבטיחים מורכבים בהיתר, כשהאמונים על המלאכה מציינים כי בס"ד אבטיחים אלו לא נופלים באיכותם ובטעמם מהאבטיח המורכב באיסור.

מאחר שמדובר בניסוי מסחרי ראשון, כמות 'האבטיח הכשר' עדיין מוגבלת.

לעת עתה ניתן להשיגו במכירה שעל ידי 'משנת יוסף', ובאם תהיה כמות מספקת יופץ במקומות נוספים. הרבנים והחוקרים העומדים בראש הפרויקט מקווים שהציבור יעדיף לצרוך אבטיחים אלו, וכך תופץ הבשורה, כשעוד ועוד מגדלים יעדיפו לגדל מזן זה.