הכנת גינוי הנוי לשנת שמיטה

יש לי גינה, מה עלי לעשות לפני שמיטה?

במאמר זה תוכלו לקרוא על:

מלאכות שעלי לבצע:
1. עידור
2. דישון
3. תמיכה וקשירה
4. גיזום
5. עישוב
6. מדשאות
7. הכנת הקרקע לזריעה במוצאי שביעית
8. שתילה

מה אני רוצה לשתול:
1. עצי ושיחי נוי
2. ירקות
3. עצי פרי
4. זרעי פרחים בצלים ופקעות
5. דשא
אלו פרחים מומלץ לזרוע בגינה לפני שמיטה

הכנת גינת הנוי לשנת השמיטה

הקדמה

אחת ממצוות שנת השמיטה היא השביתה ממלאכות הגינה והשדה, מצוה זו הינה מצוה נדירה ומיוחדת, שאנו זוכים לקיימה רק אחת לשבע שנים, הברית אותה כרת הקב"ה עם עם ישראל על הארץ תלויה בקיום מצוה זו כהלכתה, ועלינו לקיימה כהלכתה.

שנת השמיטה נקראת 'שבת הארץ' (ויקרא כה, ו). וכפי שמתכוננים בערב שבת לשבת קודש, כך יש להתכונן ולהיערך בשנה השישית לשנת השמיטה. על ידי הכנה נכונה תישמר הגינה במיטבה לאורך השנה, ולרוב – תוכל אף לפרוח וללבלב.

בפרק זה יינתנו המלצות מקצועיות כיצד להתכונן לשנת השמיטה בצורה נכונה. הכנות אלו נחוצות לשתי מטרות: האחת, להכין את האדמה והצמחים שיהיו במצב מיטבי, כך שנוכל לשבות בשנת השמיטה בלי נזקים, מפני שישנן מלאכות שבכל מצב אסור לעשותן בשנת השמיטה. והשנייה, לבצע מראש את המלאכות שניתן להקדימן, ולחסוך בכך בעשיית מלאכות בשביעית.

א. עידור

לקראת השמיטה כדאי לבצע עידור ועיבוד של אדמת הגינה. העידור והעיבוד עשויים להקל על ספיגת מי הגשמים באדמה. (בשנת השמיטה עצמה אין לבצע עבודות אלו אלא בתנאים מגבילים).

ב. דישון

כדאי לדשן את האדמה לפני השמיטה בזרחן (כמו: סופר פוספט, וכן ברזל-כילאט), באשלגן ובחנקן. כמו כן, ניתן להטמין לפני השמיטה 'קומפוסט' או 'הומוס' באדמה.
פעמים רבות, שימוש בחומרים אלו חוסך את הצורך בדישון נוסף במהלך השמיטה.
ורדים – יש להטמין סביבם קומפוסט בכמות של כ-10 ליטר למ"ר. כמות כזו עשויה לחסוך את הצורך בדישון נוסף בשנת השמיטה.

ג. תמיכה וקשירה

לקראת השמיטה יש לבצע תמיכה וקשירה של עצים וזרועות, וכן לבצע סיוד והלבנת עצים לקראת החורף.

ד. גיזום

גיזום העצים והשיחים הוא מלאכה נחוצה וחיונית, שיש לעשותה בגינה באופן שגרתי. בשנת השמיטה מלאכה זו מותרת רק בתנאים מיוחדים, ולכן יש להקדים את הגיזומים הנצרכים לפני השמיטה.
גיזום מקדים הנעשה באופן מיטבי עשוי למעט את הצורך בגיזומים בשנת השמיטה, ובעצים בעלי צימוח איטי עשוי גיזום מקצועי מקדים למנוע צורך בכל גיזום נוסף, לאורך כל השמיטה.
כמו כן, יש לבצע לפני השמיטה גיזום יסודי של ענפים העלולים להתפתח ולהגיע לחוטי חשמל, או להפריע למעבר. מומלץ בעיקר גיזום הסחה ודילול של ענפים, ולמעט בהקצרה.

להלן מועדי הגיזום המומלצים – לסוגי העצים השונים.
1. עצים נשירים אמיתיים (שמוצאם מהאזור הממוזג הים-תיכוני). עצים אלו משירים את עליהם בתחילת החורף. בכללם: מילה, אלון התבור, שקד, עצי פרי ורדניים ועוד. בעצים שנגזמו במועדם בתקופת השלכת בחורף השנה השישית, יש לבצע תיקונים וגיזומים משלימים בסוף הקיץ, ובזה ניתן למנוע את הצורך בגיזום נוסף בשמיטה.
2. עצים נשירים מאולצים (שמוצאם מארצות חמות יותר, ומשירים את עליהם בחורף הקר שבארצנו), ובכללם: סיאם, צאלון, מכנף, סיגלון (ירקנדה), שלטית (פלטפורום), אלביציה וכדו'. עצים אלו יש לגזמם בתחילת הקיץ שלפני השמיטה.
3. עצים תדירי ירק, כמו: פיקוסים, אלון מצוי, אדר סורי, זית וכדומה, ייגזמו באביב ובמהלך הקיץ של ערב השמיטה. במידה ולא הספיקו לגזמם, ניתן לבצע את הגיזום בסוף הקיץ, כשוך החום, בסמוך לראש השנה.
4. עצים מחטניים ייגזמו בחציו השני של חודש אלול, לפני השמיטה.
5. גיזום עיצוב לעצים צעירים. יש להקפיד במיוחד על עיצוב העצים הצעירים לפני השמיטה. ככל שהעץ בוגר יותר ומעוצב יותר מבחינה מקצועית, כך יהיה הטיפול בו בשמיטה פשוט יותר מבחינה הלכתית.
6. גיזום שיחים. מבחינה מקצועית, רוב השיחים לא יינזקו ממניעת הגיזום למשך שנה אחת. אולם יש להקפיד לגזמם סמוך לפני השמיטה ומיד אחריה.
7. גדר חיה שיש בה שיחים מנוונים הדורשים חידוש, יש לחדשה באביב שקודם השמיטה.
8. גיזום ורדים. רוב סוגי הוורדים לא יינזקו באופן משמעותי ממניעת הגיזום במשך שנת השמיטה, גם אלו שעברו קטיף יורד בקיץ לפני השמיטה. בקיטום האחרון שלפני השמיטה מומלץ להקפיד על פתיחת הוורד לאור ועל דילול ענפים פנימיים, כדי לקבל מבנה של גביע פתוח, ובכך יימנע הצורך בגיזום נוסף בשנת השמיטה.

ה. עישוב

כדאי להשקיע בשנה השישית בניקיון יסודי של הגינה. ניתן לרסס את הקרקע לפני השמיטה במונעי נביטה, אשר יופעלו על ידי השקיה לפני השמיטה, או על ידי הגשמים בשנת השמיטה.
כמו כן, כדי למנוע צמיחת עשבי בר בין צמחי הגינה, כדאי לחפות ביניהם לפני השמיטה ביריעות שחורות או בגזם עץ.
טיפול נכון עשוי לחסוך את הצורך בעישוב לאורך שנת השמיטה.

ו. מדשאות

יש לבצע דילול, אוורור, חיפוי, יישור שקעים, שיזרוע ושיקום חלקות לפני שנת השמיטה. כמו כן יש לבצע לפני השמיטה דישון וטיפול בשולי הדשא.

ז. הכנת הקרקע לזריעתה במוצאי השביעית

מי שרוצה להכין את אדמתו לזריעה במוצאי השביעית, עליו לבצע את ההכנות הנדרשות כבר בשנה השישית. ובכללן: חיטוי הקרקע, ריסוס הקרקע נגד עשבים רב שנתיים, חריש עמוק וריסוס במונעי נביטה.
אם לא הספיק לבצע את כל עבודות ההכנה בשנה השישית, יוכל לבצען רק לאחר ראש השנה של מוצאי השביעית. בשנת השמיטה עצמה אסורות פעולות שמטרתן להכשיר את הקרקע לזריעה, ואפילו לצורך מוצאי השביעית.

זריעה ושתילה בערב שנת השמיטה

באופן כללי, רצוי להקדים את מלאכת הנטיעה, הזריעה והשתילה בשנה השישית, ככל האפשר, וזאת כדי להעניק לנטיעות ולשתילים הרכים אפשרות להתבסס היטב באדמה, מתוך טיפול מיטבי.
הדבר נכון במיוחד לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, המתחילה מוקדם יחסית בתחילת הסתיו (ב-6.9 למניינם). ראוי להקדים את מלאכת השתילה בשישית ככל האפשר.
אך מלבד זאת, אין לדחות עבודות אלו לימים שלפני השמיטה , מכיוון שכאשר זורעים ושותלים סמוך מדי לשמיטה – קליטת הצמחים בקרקע נעשית כבר אחר כניסת השמיטה ולדעות שונות אסור לזרוע ולשתול באופן שקליטת הצמח תיעשה בשנת השמיטה.

להלן מועדי הנטיעה והשתילה הסופיים בערב השמיטה, לפי מיני העצים והשיחים השונים:

א. עצי ושיחי נוי

עצי נוי, או שיחי נוי רב-שנתיים – מותר לנטעם, או להעבירם ממקום למקום, עד ט"ו באלול של השנה השישית.

במקרה של צורך גדול ניתן להקל לטעת עצי ושיחי נוי עד ערב ראש השנה .

ב. פרחים וצמחים חד-שנתיים – מותר לשתלם עד כ"ו באלול של השנה השישית .

במקרה של צורך גדול ניתן להקל ולשותלם עד ערב ראש השנה .

ג. שתילים הנתונים בגוש אדמה יציב, שאינו מתפורר – מותר לשתלם עד ערב ראש השנה של שנת השמיטה .

ב. ירקות

בירקות נוהג איסור "ספיחין", כלומר: ירקות שגדלו בשנת השמיטה אסורים באכילה ובשאר שימושים וחובה לעקרם, אף אם נזרעו בערב שביעית .
ירקות שהוציאו עלה מעל פני האדמה לפני ראש השנה של שנת שמיטה מותרים באכילה ואין בהם איסור ספיחין .
לפיכך יש לשתול את הירקות לפחות עשרה ימים לפני שביעית ולהשקותם הרבה מאוד, כדי שיהיה ברור שיצאו עלים מעל לפני הקרקע עוד לפני שנת השמיטה וכך לא יהיו הירקות אסורים באיסור ספיחין .

ג. קטניות

בקטניות נוהג איסור "ספיחין", כלומר: קטניות שגדלו בשנת השמיטה אסורים באכילה ובשאר שימושים וחובה לעקרם, אף אם נזרעו בערב שביעית .
קטניות הם גידולי שדה שאינם אילן, שזרעם נאכל. כגון: גרעיני חמניות, תירס וחימצה (חומוס) .
קטניות שהגיעו לשלב הבשלה מתקדם [שליש גידול], לפני ראש השנה של שנת השמיטה מותרים באכילה ואין בהם איסור ספיחין .
קשה לקבוע כלל אחיד בכל הקטניות ובכל אזורי הגידול עד מתי ניתן לזרוע את הקטניות כך שיגיעו לשלב זה לפני שנת השמיטה, לפיכך ניתן לכתוב רק ככלל: שיש לשתול את הקטניות לפני שביעית בזמן כזה שיהיה ברור שאכן הגיעו לשלב הבשלה מתקדם לפני שנת השמיטה וכך לא יהיו אסורים באיסור ספיחין.

ד. עצי פרי

א. מותר לנטוע עצי מאכל רק עד ט"ו באב של השנה השישית .
ב. עצי מאכל הנתונים בגוש אדמה יציב, שאינו מתפורר – ניתן בתנאים מסוימים לנטוע או להעביר עד כ"ט באב של השנה השישית. יש לבקש הנחיות מפורטות מגורם הלכתי מוסמך .
ג. עצי מאכל גדולים המועתקים ממקום למקום, יש לשתול רק עד ט"ו באב של השנה השישית .

ה. זרעי פרחים, בצלים ופקעות

א. מותר לזרוע זרעי פרחים, וכן לשתול בצלים ופקעות של פרחים, רק באופן שיספיקו להיקלט באדמה לפני השמיטה. ולכן יש לזרעם לפני כ"ו באלול, ולהשקותם מיד, כך שייקלטו באדמה עוד לפני השביעית. במקרה של צורך גדול אפשר לזרעם עד ערב ראש השנה של שנת השמיטה. אמנם, בשנת השמיטה אסור להשקות 'השקיית-הנבטה', ולכן יש להשקותם רק עד ערב ראש השנה, ולאחר מכן אין להשקותם עד שינבטו .
ב. פרחים בעלי ריח טוב ומשמעותי – יש להקדים לזרעם כך שינבטו מעל פני האדמה עוד לפני ראש השנה, שאם לא כן, יחול עליהם איסור ספיחין .

ו. שתילת דשא

א. הנחת מרבדי דשא חדשים יש להקדים לפחות כחודש לפני השמיטה, זאת כדי שהדשא יספיק להתבסס באדמה.
ב. שתילת דשא בזרייה או בשתילה ידנית – הזמן הטוב ביותר לבצעה הוא בתחילת הקיץ, ולכל הפחות להקדימה כחודש וחצי לפני השמיטה.

אלו פרחים מומלץ לזרוע בגינה לפני השמיטה?

כדי לשמור על מראה פורח וצבעוני בגינה לאורך שנת השמיטה, מומלץ לשתול בה עשבוניים רב שנתיים כגון: מרווה צחורה, מיני גיירדיה, דו-שן, מיני פלרגון, קוריאופסיס גדול, טגטס לימוני, מיני ורבנה, גנזיה ועוד. יש להשלים את מלאכת השתילה עד כ"ו באלול.
לחלופין, ניתן לשתול לפני ראש השנה פרחים עונתיים, שיפרחו במשך הסתיו והחורף, ובגמר הפריחה ניתן יהיה לעקרם ולפזר במקומם רסק עץ או טוף בגוונים שונים, ובצורות סימטריות שונות.
יש להביא את רסק העץ או את הטוף אל הגינה לפני עקירת הצמחים, ולפזרם מיד לאחר העקירה.

לקריאת מאמר מורחב אודות הכנת הגינה לשמיטה / הרב שאול רייכנברג לחץ כאן