"אמונת ארץ" – מרכז למידה חווייתי

"אמונת ארץ" – מרכז למידה חווייתי למצוות התלויות בארץ

מרכז הלמידה "אמונת ארץ" מהווה נדבך נוסף בלימוד המצוות התלויות בארץ. בניית המרכז החלה לפני כשנתיים לאחר תהליך ארוך ומדוקדק של תכנון ופיתוח תוכן בהדרכתו ובעידודו של הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א. המרכז נועד להקנות ידע הלכתי בעיקר לתלמידים רכים (כיתות ז-ח) מתוך מגמה לחבב עליהם את המצוות התלויות בארץ ואז "גם כי יזקין לא יסור ממנה".

הביקור במרכז הלמידה מאפשר לכל תלמיד להתוודע לעקרונות ההלכתיים של המצוות התלויות בארץ מתוך לימוד והנאה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת – תורה בכלי נאה. במהלך הביקור מתנסים התלמידים, לעיתים, לראשונה בחייהם בקיום חלק מן המצוות – אם בפועל ואם באמצעי הדמיה והמחשה.

מרכז הלמידה "אמונת ארץ" יכלול בעתיד אגפים רבים – בכל אחד מהם יינתן דגש למצווה מסויימת מן המצוות התלויות בארץ. כיום, כולל הביקור כניסה לאגף וולדר להנחלת דיני תרו"מ ע"ש ראשוני מתיישבי פתח תקווה וכניסה לאולם שטרן. משך הביקור הינו כשעתים וחצי והוא מיועד לשתי כיתות (כ- 70-80 תלמידים) במקביל.

 

המבקרים במרכז הלמידה

בשלושת שנות קיומו של מרכז הלמידה, ביקרו בו למעלה מ-10,000 תלמידים.

המבקרים הם תלמידים מכיתות ז' ומעלה מכל רחבי הארץ, האטרקטיביות והידע הרב גורמים לבתי הספר שביקרו לשוב ולבקר ואף לשלוח בתי ספר נוספים להנות מהחויה הלימודית.

בין בתי הספר שבקרו אצלנו בשנה האחרונה:

בתי הספר המשתייכים ל"בית יעקב"- ירושלים, חיפה, בני ברק, ביתר עילית, קרית ספר, עכו, טבריה, אשדוד, בית שמש ועוד.

בתי הספר המשתייכים לחמ"ד, בתי ספר המשתייכים לתנועת "שובו", תיכונים מירושלים ומחוצה לה העוסקים בנושאי תרו"מ ומצוות התלויות בארץ.

מעבר לכך, מגיעים גם סמינרים ומכוני השתלמות למורים ולמורות, להם מוקדשת תכנית מיוחדת הסוקרת את הרציונאל העומד מאחורי מרכז הלמידה, בין הסמינרים ומכוני ההשתלמות שהשתתפו בתכנית: סמינר צ'רנסקי בת"א, הסמינר הישן בירושלים, הסמינר הישן בירושלים, הסמינר החדש בירושלים, סמינר דרכי רחל מירושלים, סמינר מאיר מקרית ספר, סמינר מאיר מבני ברק, סמינר גברא מאלעד, השתלמות לרכזי חברה מטעם החמ"ד ועוד רבים.

יש לציין כי המרכז גם פתוח למשפחות מורחבות המעונינות לערוך ביקור סגור, ולימי עיון לצוותות הוראה ופיקוח.

אגף וולדר להנחלת דיני תרו"מ ע"ש ראשוני מתיישבי פתח-תקווה

לאחר קרוב לאלפים שנות גלות זכו ראשוני המתיישבים בפתח תקווה לרכוש קרקעות ולחדש את קיום המצוות התלויות בארץ. היה זה בשנת תרל"ח. בשנים שלאחר מכן, לא עלה היבול יפה במושבה והמתיישבים הסתפקו כיצד עליהם לנהוג בימינו במצב שכזה. הידע בהלכות המצוות התלויות בארץ היה מועט. מה עליהם לעשות? את מי ישאלו?

על שאלות אלה ואחרות מקבלים המבקרים מענה בעת ביקורם באגף להנחלת דיני תרו"מ. מלבד צפייה בסרטון מרגש כולל הביקור גם למידה באמצעות מסכי-מגע המאפשרים לכל תלמיד להתנסות בהפרשת תרומות ומעשרות. נלמד כיצד נהגו להפריש בימי המקדש ומה הוא המנהג בימינו, נכיר מושגי בסיס ובעיקר – נהנה מהלימוד. הביקור מלווה במיטב המדריכים בתחום. לאחר הביקור יש בידי התלמיד כלים לקיום המצווה החשובה.

אולם שטרן – למידה מתוך הנאה

הביקור באולם שטרן כולל הדרכה איכותית ושימוש בעזרים מתקדמים. באולם זה ירכשו התלמידים ידיעות ומושגי בסיס אודות המצוות התלויות בארץ. לכל תלמיד/ה ניתן שלט-רחוק (קליקר) שישמש אותו לבחירת התשובות במהלך החידון המאתגר.

על מסך גדול מוקרנת חידה ומרגע "הספירה לאחור" על כל תלמיד/ה ללחוץ בשלט האישי על התשובה הנכונה. המערכת המתוחכמת מזהה מי לחץ נכונה ראשון, כמה פעמים הוא צדק וכמה פעמים טעה, מה משך הזמן שחלף מרגע הקרנת החידה ועד למענה ועוד. בסיום החידון נדע מי הוא הזוכה ובמה זכה.

להזמנת ביקור ולפרטים נוספים:

לאה שחר טל: 054-8461895 | דוא"ל lea@bhl.org.il

ביקור במרכז הלמידה 'אמונת ארץ' במסגרת תכנית 'היתרון הירושלמי'

אנו שמחים להזמין את מוסדות הלימוד הירושלמים לביקור במרכז הלמידה 'אמונת ארץ' במימון עירוני במסגרת תכנית 'היתרון הירושלמי' שנועדה לעודד ביקור באתרים בעלי משמעות בירושלים.

הודות לשיתוף הפעולה עם האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים זוכים תלמידי העיר למימון עירוני בבואם למרכז הלמידה וניתנת להם האפשרות לשלב מופעים נוספים וכד' לאחר הביקור. על מנת לנצל את ההטבה שמעניקה העירייה יש לבצע הרשמה מסודרת על פי הנחיות מנהל החינוך החרדי.

הביקור במרכז הלמידה 'אמונת ארץ' נכלל באשכול 'היסטוריה ומורשת' ומיועד לכיתות ו'-ח'.

מידע נוסף אודות אפשרויות הביקור ודרכי המימוש ניתן למצוא בקישור הבא:

 http://www.tik-tak.co.il/webPronew/YetaronJerusalem/active1.asp?codeClient=2424&cat=5&lang1=Heb&idplan=298&kub=2&es=260

להזמנות: 054-8467895

גינה לימודית – בשלבי פיתוח

עם שובו של העם היהודי לארצו במאות השנים האחרונות החל תהליך מואץ של רכישת קרקעות חקלאיות ועיבודן ע"י חקלאים יהודים, מה שסלל את הדרך לעדנה מחודשת של המצוות התלויות בארץ.  אולם, למרות זאת, נתק הזמן בקיום מצוות אלו, בנוסף להיות מרבית הציבור "עירוני", הביאו לכך שנושא החקלאות ובפרט המצוות התלויות בארץ – כל אלה אינם מוכרים דיים לרבדים נרחבים בחברה הישראלית – כולל בציבור הדתי. מציאות זו מקשה על לימוד הנושא – בעיקר בקרב תלמידים שנתקלים בפעם הראשונה במושגים הנוגעים לתחום שמעולם לא פגשו בו.

במסגרת התכנית להקמת מרכז למידה חווייתי אנו מתכננים להכשיר גינה לימודית שתאפשר לכל אדם, ולתלמידים בפרט, "לגעת" בנושאים אלה ולהתוודע אליהם באופן מעשי וחווייתי. אנו מאמינים כי באמצעות התנסות זו – יהפכו פרטי מצוות אלה למובנים יותר, מוכרים יותר וידועים יותר. בכך נעמיק את ההכרה בערכה המיוחד של תורת ארץ ישראל ונעצים את הזיקה לארץ ישראל, לקדושתה, למצוותיה ולישובה.

כמו כן, במרכז הלמידה שוקדים על הקמת שתי אולמות נוספים שיעסקו ב"מסע הרבנים למושבות" ובמבוא למצוות התלויות בארץ.

אגף "מסע הרבנים למושבות" - עתידי

בראשית שנת ה'תרע"ד חברו הגרא"י הכהן קוק זצ"ל – רב המושבה יפו יחד עם גדול רבני ירושלים הגרי"ח זוננפלד זצ"ל למשימה שתותיר חותם עמוק לשנים רבות: מסע הרבנים למושבות. אין המדובר ב"עוד מסע" לחיזוק האמונה בקרב יושבי הארץ. מדובר במסע בעל משמעות היסטורית אדירה בראשית ימי ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל. באותם ימים היה מאופיין הישוב היהודי דווקא בפילוגו. הפילוג התבטא בריחוק של אנשי הישוב הישן שבסיס מושבם בירושלים לבין אנשי הישוב החדש שהקימו את המושבות בגליל, בין עדות שונות ובין בעלי השקפות שונות. הנתק היה כה גדול עד שניתן לומר כי גם המכנה המשותף – השייכות לאומה היהודית לא הצליח לגשר על הפערים האדירים שנוצרו בין חלקי העם.

מסע המושבות, אפוא, הינו מסע היסטורי שנועד להחזיר את האחווה בין המתיישבים החדשים לאנשי הישוב הישן, לחזק את הזיקה למסורת בת אלפי שנים שכמו נשכחה בקרב רבים ולא פחות מכך, לחזק את ההכרה בקרב גדולי הרבנים שגם בקרב המתיישבים החדשים המקדשים את עבודת האדמה קיים ניצוץ מיוחד ונזקפות להם זכויות בבניין הארץ.

אחת מן המטרות המוצהרות של המסע היה לחזק בקרב החקלאים את קיום המצוות התלויות בארץ ובראשן – הפרשת תרומות ומעשרות. מצווה זו נהגה בימי המקדש, אך עם חורבנו ויציאת העם לגלות בת אלפים שנה לא ניתן היה לקיימה. היעדר קיומה משך תקופה כה ארוכה גרם לכך שהחקלאים כלל לא הכירוה וגם אם הכירוה – לא ידעו כיצד לקיימה. הרב קוק והרב זוננפלד פעלו מול ראשי המתיישבים רבות כדי לחדש מצווה זו שביטאה בעיניהם את הקשר המיוחד בין העם לארצו.

אגף המבוא למצוות התלויות בארץ - עתידי

מקור המצוות התלויות בארץ בתורה שבכתב. מקור פרטי המצוות וגדרי ההלכה מצויים בתורה שבעל פה: מדרשים, משנה, תלמוד בבלי וירושלמי, ספרות הראשונים והאחרונים ועוד. תקצר היריעה מלפרט את כלל המקורות מהם שאוב המידע שיונחל לתלמיד באגף זה. מעבר לספרות ההלכתית ולספרות המדרשים – מתבסס התחקיר גם על עדויות שונות: מצבות אבן, תיאורים של המציאות הארצישראלית ומנהגיה בתקופות שונות ועוד. בין התיאורים ניתן למצוא את ר' אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח, המבי"ט, ר' עובדיה מברטנורא, הרמב"ן ועוד.

האגף שיעסוק במתן רקע היסטורי לקיום המצוות התלויות בארץ לאורך התקופות השונות (ימי המקדש-גלות-שיבת ציון-העת החדשה) שואב את מקורותיו מכל הנ"ל.

 

מלבד הנ"ל מתוכננים בעתיד אגפים נוספים.

להזמנת פעילות - צרו קשר