פירות הקיץ: אפרסק, משמש, נקטרינה, ענבים, שזיף, שסק תפוח מזן 'ענה', ועוד הינם פירות שמינית החייבים בתרומות ומעשרות ושנת המעשר להם הינה מעשר שני.

אבוקדו, אגסים, תפוחים (מלבד זן ענה), פירות הדר: אשכולית, פומלה, פומלית, קלמנטינה, תפוז, הינם פירות שביעית.

הלימונים בשווקים רובם שביעית, למידע אודות לימונים שלא עברו דרך מערכות השיווק ראה הודעה נפרדת.