הלימונים הירוקים הגדלים בתקופה זו על העצים וקטנים מקוטר 8 ס"מ הינם מגידולי השנה השמינית.
לימונים הגדולים מקוטר זה, או לימונים צהובים הם ספק שביעית ספק שמינית ויש להפריש תרומות
ומעשרות מכל אחד מהם בפני עצמו או להפריש מהלימון הירוק והקטן יותר על כולם, וכן יש לנהוג בהם
קדושת שביעית מספק.