צבר (סברס) יש כבר מחנטת שמינית, אך עדיין מצויה אצל המשווקים כמות גדולה של צבר הקדוש בקדושת שביעית [מקירור] ויש לקנותו רק במקומות מפוקחים ולעקוב אחרי הכיתוב הנלווה.