רוב הפירות והירקות המצויים כעת בשוק הינם מגידולי שמינית וחייבים בתרומות ומעשרות. שנת המעשר הינה מעשר שני.