כפי שהודענו במטרה לסייע בידי שומרי שביעית כהלכתה, לברר את מועדי הביעור אנו ממשיכים לבדוק בפרדסים ובמטעים ולדייק במועדי הביעור בכל מין ומין.
א. בבדיקות שנערכו לאחרונה נראה כי בפירות הבאים: לימון, פומלה, פומלית, קלמטינה ותפוז, אין לחוש שהגיע מועד הביעור עד י' תמוז.
אי"ה לקראת מועד זה נשוב ונפרסם את מועדי הביעור המדויקים כפי שיתבררו לנו.
ב. אשכולית – זמן הספק שמא כלה פרי זה לחיה מן השדה הינו מכ"א סיון ועד י' תמוז שאז ודאי כלה לחיה מן השדה. מי שיהא בידו בתאריך זה אשכוליות יותר ממזון ג' סעודות, עליו להוציאם מביתו ולהפקירם בפני שלושה שאינם בני משפחה אחת, ואם לא זכו הם בפירות יאמר להם שאינו מתכוון לזכות בפירות עד אחרי זמן הספק אף שמכניסם לביתו.
ג. אתרוג ולימקווט עבר כבר זמן ביעורם.