עדכונים

יוצאים לקטיף חוויתי? | סיוון תשפ"ד

בשנים האחרונות, אחת מחוויות הקיץ הנפוצות היא 'קטיף חוויתי'. תמורת תשלום סביר ניתן לטייל בתוך מטעי פירות קיץ טעימים כדובדבן, אוכמניות וכדומה, וכחלק מחווית הטיול, המטיילים רשאים לקטוף פירות בכמות

קרא עוד »

עדכון קדושת שביעית | טבת תשפ"ד

א. אין בשווקים תוצרת טרייה מיבול שביעית [פעמים המגדלים משתמשים לאריזה בשקיות שמוטבע עליהם הציון שביעית, אבל כאמור אין זו תוצרת שביעית].ב. המחמירים באיסור נזרע – האננס המשווק כעת, מגידולי

קרא עוד »

ערלה ותרו"מ בקטיף עצמאי

להלן התשובות הניתנות בבית ההוראה, לשואלים אודות קטיפים במטעים ובשדות:א. יש לברר האם המטע בו מתבצע הקטיף אין בו פירות ערלה (כולל "עצי מילואים" – עצים חדשים שניטעו במקום עצים

קרא עוד »

חשש ערלה בתפוחים | טבת תשפ"ד

אחוזי הערלה בתפוחים לזניהם השונים נמוכים, לכן המסתמכים לקנות פירות בהם אחוזי הערלה נמוכים ואין בהם חשש "כל קבוע כמחצה על מחצה", יכולים לרכוש מהם בחנויות שאינם תחת פיקוח ועדת

קרא עוד »

ירקות עלים שאינם תחת פיקוח מחרקים

ירקות עלים (כולל ירקות המוחזקים כנגועים בתולעים) שהיו נמכרים בעבר בלא אריזות אלא באגודות ירק, נמכרים היום יותר ויותר במארזים, לצערנו רבים טועים וסבורים שכל ירק הנמכר באריזה – הינו

קרא עוד »

עדכון קדושת שביעית | כסלו תשפ"ד

הפירות וירקות הטריים בשווקים הינם מהשנה השמינית, למעט "תפוזי ולנסיה" – שהינם מהשנה השביעית. ומכיוון שחלף מועד הביעור – הינם אסורים באכילה (להכרעת מרן החזו"א זצוק"ל).[בתי אריזה שמרו פרי ולנסיה

קרא עוד »

חשש ערלה באבוקדו | חשוון תשפ"ד

מבירור שנעשה עולה, כי ברוב הישובים בהם יש מטעי אבוקדו (גם אותם שעברו שנות ערלה) ניטעו בהם עצי מילואים – נטיעות צעירות כהשלמה במקום נטיעות שמתו.לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל,

קרא עוד »

הקלטות ימי עיון | תשרי תשפ"ד

ניתן לשמוע את כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבותהשיעורים נמסרו בירושלים ובבני ברק בנושאים שונים באיסור כלאיים ובתרומות ומעשרות.

קרא עוד »

ימי עיון | תשרי תשפ"ד

חרף המצב הנורא והקשה בארה"קבברכת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, הננו מתכבדים להזמין את ציבור שוחרי תורה והלכה לימי הלימוד השמונים ושבעהשע"י בית המדרש להלכה בהתישבות שיתקיימו אי"ה בחודש תשרי

קרא עוד »

חשש ערלה בקטיף רימונים

קטפת רימון לבד? זהירות! חשש ערלה לפניך! לקראת ראש השנה רבים קוטפים רימונים מעצים הגדלים בחצירם או בגינות נוי ושטחי הפקר. אך יש לדעת כי עץ הרימון אם הוא לא

קרא עוד »

קדושת שביעית בלימונים

הלימונים הירוקים הגדלים בתקופה זו על העצים וקטנים מקוטר 8 ס"מ הינם מגידולי השנה השמינית.לימונים הגדולים מקוטר זה, או לימונים צהובים הם ספק שביעית ספק שמינית ויש להפריש תרומותומעשרות מכל

קרא עוד »

זהירות מנגיעות בירקות עלים

לתשומת לב!בשנים האחרונות גם ירק רגיל המוחזק שאינו נקי מחרקים נמכר באריזות ניילון בדומה לאריזות בהן נמכרירק שהוא בחזקת נקי מחרקים. מכיוון שלבית ההוראה הגיעו שאלות רבות מאנשים שקנו מעלי

קרא עוד »

קדושת שביעית בפירות

פירות הקיץ: אפרסק, משמש, נקטרינה, ענבים, שזיף, שסק תפוח מזן 'ענה', ועוד הינם פירות שמינית החייבים בתרומות ומעשרות ושנת המעשר להם הינה מעשר שני. אבוקדו, אגסים, תפוחים (מלבד זן ענה), פירות

קרא עוד »

קדושת שביעית ואיסור ספיחין

רוב מיני הירקות בתקופה זו הינם גידולי שמינית [מלבד שימורים וירקות המצויים בסלטים שפעמים רבות הם מגידולי שביעית].דלעת, דלורית המצויים כעת בשווקים הינם מגידולי שביעית ויש בהם איסור ספיחין וקדושת

קרא עוד »

ביעור זית

מועד הביעור בזיתים – היה בעצרת. שמן זית שהיה חייב בביעור ולא בוער לדעת מרן החזו"א – נאסר בשימוש. [אם בשוגג לא בוער יש מתירים לבערו]

קרא עוד »

ביעור שביעית בפירות הדר

כפי שהודענו במטרה לסייע בידי שומרי שביעית כהלכתה, לברר את מועדי הביעור אנו ממשיכים לבדוק בפרדסים ובמטעים ולדייק במועדי הביעור בכל מין ומין.א. בבדיקות שנערכו לאחרונה נראה כי בפירות הבאים:

קרא עוד »

צבר (סברס) בתקופה זו

צבר (סברס) יש כבר מחנטת שמינית, אך עדיין מצויה אצל המשווקים כמות גדולה של צבר הקדוש בקדושת שביעית [מקירור] ויש לקנותו רק במקומות מפוקחים ולעקוב אחרי הכיתוב הנלווה.

קרא עוד »

תפוחי אדמה בתקופה זו

בימים אלו מתחילים להגיע לשוק תפוחי אדמה מזריעת שמינית. אמנם בחלק מן המקומות ישנם עדיין תפו"א מלקיטת שביעית האסורים באיסור ספיחין, או מגידולי נכרי והנוהגים כדעת החזון איש עליהם לנהוג

קרא עוד »