עדכונים

עדכון קדושת שביעית | טבת תשפ"ד

א. אין בשווקים תוצרת טרייה מיבול שביעית [פעמים המגדלים משתמשים לאריזה בשקיות שמוטבע עליהם הציון שביעית, אבל כאמור אין זו תוצרת שביעית].ב. המחמירים באיסור נזרע – האננס המשווק כעת, מגידולי

קרא עוד »

ערלה ותרו"מ בקטיף עצמאי

להלן התשובות הניתנות בבית ההוראה, לשואלים אודות קטיפים במטעים ובשדות:א. יש לברר האם המטע בו מתבצע הקטיף אין בו פירות ערלה (כולל "עצי מילואים" – עצים חדשים שניטעו במקום עצים

קרא עוד »

חשש ערלה בתפוחים | טבת תשפ"ד

אחוזי הערלה בתפוחים לזניהם השונים נמוכים, לכן המסתמכים לקנות פירות בהם אחוזי הערלה נמוכים ואין בהם חשש "כל קבוע כמחצה על מחצה", יכולים לרכוש מהם בחנויות שאינם תחת פיקוח ועדת

קרא עוד »

ירקות עלים שאינם תחת פיקוח מחרקים

ירקות עלים (כולל ירקות המוחזקים כנגועים בתולעים) שהיו נמכרים בעבר בלא אריזות אלא באגודות ירק, נמכרים היום יותר ויותר במארזים, לצערנו רבים טועים וסבורים שכל ירק הנמכר באריזה – הינו

קרא עוד »

עדכון קדושת שביעית | כסלו תשפ"ד

הפירות וירקות הטריים בשווקים הינם מהשנה השמינית, למעט "תפוזי ולנסיה" – שהינם מהשנה השביעית. ומכיוון שחלף מועד הביעור – הינם אסורים באכילה (להכרעת מרן החזו"א זצוק"ל).[בתי אריזה שמרו פרי ולנסיה

קרא עוד »

חשש ערלה באבוקדו | חשוון תשפ"ד

מבירור שנעשה עולה, כי ברוב הישובים בהם יש מטעי אבוקדו (גם אותם שעברו שנות ערלה) ניטעו בהם עצי מילואים – נטיעות צעירות כהשלמה במקום נטיעות שמתו.לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל,

קרא עוד »

הקלטות ימי עיון | תשרי תשפ"ד

ניתן לשמוע את כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבותהשיעורים נמסרו בירושלים ובבני ברק בנושאים שונים באיסור כלאיים ובתרומות ומעשרות.

קרא עוד »