כמה זה שווה פרוטה?

שווי פרוטה מעודכן מיום שני י"ז אדר א' תשפ"ד:

שווי פרוטה אחת הוא 9.2 אגורות

שיעור ה' סלעים כסף טהור לפדיון הבן : כ- 375 ש"ח [ברווח]

(כולל מע"מ ורווח קימעונאי)  

לשיעור מחצית השקל לחץ כאן >>

ערך הפרוטה נקבע עפ״י מחיר שער הכסף הבורסאי לאותו יום בתוספת של בין 13-18 אחוזים שמוסיף המפעל המעבד את גרגירי הכסף להיות נקי כפי שנמכר בחנויות והוא נקרא ערך הכסף הקימעונאי ובתוספת מע״מ.

הוראת מרן הסטייפלר זצ״ל ומרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל כפי שנמסרה לגאון רבי שאול רייכנברג שליט״א היא להוסיף את המע״מ לחישוב ערך הפרוטה.

ביהמ״ד אמונת אי״ש, מחשב את ערך הפרוטה כך: מחיר אונקיית כסף כפי המתפרסם [ניתן לשמוע בטלפון של בנק ישראל], מחלקים את מחיר האונקיה ב-31.1035 [משקל אונקיית כסף הוא 31.1035 גרם] ואת התוצאה מחלקים ב־40, את התוצאה מכפילים ב 1.35, התוצאה המתקבלת היא מחיר פרוטה אחת. חשבון זה נעשה כדי לצאת מכל ספק.

ניתן לשמוע בקו בית המדרש להלכה בהתישבות 026488888 שלוחה 33 את ערך הפרוטה וכן את ערך חמשת הסלעים לפדיון הבן.