כמה זה שווה פרוטה?

שווי פרוטה מעודכן:

כ-9 אג'

מטבע לפדיון הבן : 365 ש"ח

הודעה חשובה מאת רבני בית המדרש בענין ערך פרוטה

לאחרונה ערך מתכת ה׳כסף׳ תנודתי מאוד ובעקבות כך שווי פרוטה אחת נע סמוך מאוד ל־10 אגורות, ופעמים שוויו יותר מ־10 אגורות. המחלל מעשר שני או רבעי על מטבע של 10 אגורות צריך לברר את הערך המדויק של המטבע באותו היום, או לחלל על מטבע גדול יותר. המחללים בנוסח של ’פרוטה ורביע׳, אינם יכולים לחלל על מטבע של 10 אגורות.

ערך הפרוטה נקבע עפ״י מחיר שער הכסף הבורסאי לאותו יום בתוספת של בין 13-18 אחוזים שמוסיף המפעל המעבד את גרגירי הכסף להיות נקי כפי שנמכר בחנויות והוא נקרא ערך הכסף הקימעונאי ובתוספת מע״מ.

הוראת מרן הסטייפלר זצ״ל ומרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל כפי שנמסרה לגאון רבי שאול רייכנברג שליט״א היא להוסיף את המע״מ לחישוב ערך הפרוטה.

ביהמ״ד אמונת אי״ש, מחשב את ערך הפרוטה כך: מחיר אונקיית כסף כפי המתפרסם [ניתן לשמוע בטלפון של בנק ישראל], מחלקים את מחיר האונקיה ב-31.1035 [משקל אונקיית כסף הוא 31.1035 גרם] ואת התוצאה מחלקים ב־40, את התוצאה מכפילים ב 1.35, התוצאה המתקבלת היא מחיר פרוטה אחת. חשבון זה נעשה כדי לצאת מכל ספק.

ניתן לשמוע בקו בית המדרש להלכה בהתישבות 026488888 שלוחה 33 את ערך הפרוטה וכן את ערך חמשת הסלעים לפדיון הבן.