כתב שליחות

לחץ כאן להורדת השטר כקובץ PDF

 

כתב שליחות

אני הח"מ _____________________

רח'____________________________________________

                               (כתובת)                        (עיר)

ממנה בזה את ועד השמיטה שעל ידי "כשרות למהדרין" – חקלאות על פי התורה ו/או שלוחיה ו/או הממונים מטעמה ו/או מחסני השמיטה המושגחים על ידה, כשלוחים מטעמי וכמו"כ יש ביכולתם של כל האמורים לעיל למנות שלוחים ושלוחים דשלוחים וכו' לרכוש עבורי את כל הפירות, הירקות והצמחים אשר להם זיקת שביעית, מנכרים ורק מה שגדל על ידי נכרים בקרקע של נכרים באופן המותר עפ"י פסקי מרן החזו"א זצ"ל.

תוקף הסכם זה החל מיום ג' בתשרי תשפ"ב עד יום ביטולו ע"י אחד הצדדים לפי הודעה מוקדמת של עשרה ימים בכתב לצד אחר.

וע"ז באתי עה"ח חודש _______________ תשפ"__

חתימה: _________________

 

 

אולי יענין אותך גם...