הכשר

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

מצוות התלויות בארץ באצות ים

מצוות התלויות בארץ באצות ים

תשובה זו עוסקת בבירור דינם של אצות ים לעניין מצוות התלויות בארץ.במציאות האצות המצויות…
גידול הבצל והלכותיו

גידול הבצל והלכותיו

ירק הבצל וההלכות הנובעים מצורת גידולו הייחודית מובאים בהרבה משניות בשביעית מעשרות ועוד, יצא…
שיעור מחצית השקל

שיעור מחצית השקל

מקור המנהג המנהג לתת זכר למחצית השקל מופיע לראשונה בדברי הרמ"א (בסי' תרצ"ד) :"יש אומרים שיש…