שאלה:

האם צריך לחוש לערלה בקטיף חוויתי של דובדבנים?

תשובה:

בדובדבנים אחוז הערלה הוא נמוך ולכן אין לחוש, אמנם קורה שגם במטע זקן שעבר את שנות הערלה ישנם עצי מילואים שהוחלפו בעצים זקנים שמתו או חלו, לכן יש לברר במקום עם ישנם עצי ערלה, וכמו כן אם רואים עצים מסוימים שצעירים משאר העצים, אין לקטוף מהם.

ניתן להתקשר לקו בית הוראה  02-6488888 ולשמוע את אחוזי הערלה בכל מין.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.