שאלה:

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

תשובה:

איסור כלאי זרעים אינו נוהג בחו"ל, ולכן מותר לזרוע מיני ירקות שונים ללא כל הרחקה ביניהם. 

לעומת זאת איסור כלאי אילן נוהג גם בחו"ל, וכיון שרוב העצים בזמננו הינם מורכבים, יש לבדוק האם העצים מורכבים מין על שאינו מינו.

 >> עיין מאמר הדרכה לרכישת שתילי עצי פרי ללא כלאים

כמו"כ גם איסור כלאי הכרם נוהג בחו"ל.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.