שאלה:

מהו שיעור הקמח שצריך להפריש ממנו חלה? ומאיזה שיעור יש להפריש בברכה?

תשובה:

עיסה שיש בה 1200 גרם של קמח ומעלה, יש להפריש ממנה חלה בלי ברכה. ויש אומרים, מ-1250 גרם ומעלה.

ולענין הפרשה בברכה, הנוהגים כשיטת הגר"ח נאה מפרישים בברכה מ-1666 גרם ומעלה, (ויש אומרים מ-1550 גרם ומעלה, ויש אומרים מ-1450 גרם ומעלה), והנוהגים כשיטת החזון איש מפרישים בברכה רק מ-2250 גרם ומעלה.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.