שאלה:

לפני כמה שנים זיכני ה' לעלות לארץ הקודש, ולקבוע את דירתי בעיה"ק ירושלים ת"ו. כשהגיעה שנת השמיטה, נתחוור לי שבקרב ציבור החרדים ישנם מנהגים שונים אם נוהגת קדושת שביעית בפירות נכרים, והתחלתי להסתפק כיצד ראוי לי לנהוג למעשה. היו שאמרו לי שמכיון שמנהג ירושלים שלא לנהוג קדושת שביעית בפירות נכרים, הרי שכל המחמיר בזה בירושלים נחשב כמשנה ממנהג המקום. והיו שאמרו לי שאין בזה משום שינוי ממנהג המקום, לפי שגם בירושלים היו אנשים שנהגו קדושת שביעית בפירות נכרים.

ברצוני לשאול כיצד אכן ראוי לי לנהוג למעשה בענין זה?

תשובה:

אכן המנהג הרווח בירושלים היה שלא לנהוג קדושת שביעית בפירות נכרים, אולם גם בקרב חכמי ירושלים היו שנהגו קדושת שביעית בפירות נכרים, ולכן כל הרוצה רשאי לנהוג בהם קדושת שביעית, ואינו נחשב כמשנה ממנהג המקום.

המתגורר בבית אביו או חמיו, ובני הבית אינם נוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים, והוא רוצה לנהוג בהם בקדושת שביעית, יעשה זאת בצנעה.

[ישנו נידון נוסף המסתעף מן הנידון שלנו, בדבר פירות שגדלו בידי הגוי בשביעית ונגמרה מלאכתם ביד ישראל, אם הם חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. והרחבנו בזה כאן].

להרחבת התשובה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.