שאלה:

הכנתי שתי בצקים אחד מתוק שכוונתי להכין בו עוגות שמרים ובצק אחד שאיננו מתוק להכנת חלות. אין בכל בצק שיעור האם ניתן לצרפם לשיעור הפרשת חלה?

תשובה:

כיון שמקפיד שלא יתערבו העיסות זה בזה, אין העיסות מצטרפות וכמו שכתבנו לעיל בשאלה הקודמת בעושה עיסה מסוגי קמחים שונים.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.