שאלה:

בביתנו ישנם מבני הבית שאוכלים רק לחם כוסמין וישנם שאוכלים רק קמח חיטה. ברצוננו להפריש חלה.

האם ב' עיסות האחת מקמח כוסמין והאחת מקמח חיטה, שאין בכל אחת שיעור הפרשת חלה, יכולות להצטרף לשיעור הפרשת חלה?

תשובה:

עיסה של קמח חיטה יכול להצטרף עם עיסה של קמח כוסמין על ידי נשיכה [נשיכה פירושו ששני הבצקות דבוקים זה בזה בחזקה, שכאשר יפרידו אותם תשאר חתיכה מדובקת בחבירתה, וחיבור זה נקרא בלשון חז"ל נשיכה], או על ידי צירוף סל [כששני העיסות או הלחמים נמצאים בתוך כלי אחד].

אמנם אם יש קפידא שלא יתערבו העיסות זה בזה, אינם מצטרפין, ולכן היכא דיש כאלו שאוכלים רק מקמח חטין ויש שאוכלים רק מקמח כוסמין, ואם כן מקפידים שלא יתערבו העיסות זה בזה, לכן אין העיסות מצטרפים לחיוב חלה.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.