שאלה:

מי הוא הנקרא כיום 'עני', שאפשר לתת לו מעשר עני?

תשובה:

בזמננו, מי שאין לו פרנסה מסודרת לכדי מחייתו, הוא ובני ביתו הסמוכים על שולחנו, נחשב כעני. ואף אם מסודר בפרנסתו לצורך מחייתו, אלא שיש לו הוצאות נוספות, כגון לצרכי נישואי ילדיו או לצרכי רפואה וכיוצא בזה, נחשב גם כן לעני, ואפשר לתת לו מעשר עני.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.