שאלה:

כבר כמה שנים שאנו מגדלים במרפסת הבית עץ פרי בתוך עציץ גדול. כעת, לאחר שגדל העץ והתפתח, נוצר צורך להעבירו ולשותלו באדמה. עד מתי מותר לעשות זאת לפני השמיטה?

תשובה:

מותר להעביר את העץ עם גוש האדמה שגדל בו, ולשותלו בקרקע, עד כ"ט באב של השנה השישית.

אם היה העציץ נקוב [נקב בקוטר 2.5 ס"מ בתחתית העציץ] ומונח בקומת קרקע על האדמה במקום שאינו מרוצף, מותר לשותלו עם גושו בקרקע עד ערב ראש השנה.

וכל זאת בתנאי שגוש האדמה נשאר שלם בשעת ההעברה. אך אם גוש האדמה מתפורר, או שאחיזת השרשים באדמת הגוש מתרופפת, מותרת נטיעתו רק עד ט"ז באב, ויש מחמירים רק עד ט"ו באב.

להרחבת התשובה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.