שאלה:

בסמוך לשכונת מגורי מתקיים שוק מיוחד, שבו בני המושבים הסמוכים מוכרים ירקות טריים מתוצרת גינתם. עד שנת השמיטה נהגתי לקנות בשוק זה ירקות טריים, וכמובן הקפדתי לעשרם כראוי. עם תחילת שנת השמיטה הפסקתי לקנות ירקות בשוק, והתחלתי לקנותם בחנויות המסודרות בהשגחה מוסמכת.

עתה, כשיצאה שנת השמיטה, ברצוני לשאול, ממתי ניתן לחזור ולקנות ירקות בשוק?

תשובה:

גם לאחר שנת השביעית קיים חשש ספיחין בירקות, כדלהלן:

ירקות שנקטפו בשביעית, אסורים באיסור ספיחין לעולם. [ואפילו ירקות שנלקטו בפועל בשמינית, אבל כבר גדלו כל צרכם בשביעית, יש מהראשונים שסוברים שדינם כירקות שנלקטו בשביעית, והם אסורים לעולם].

ירקות שנגמרו ונקטפו בשמינית, אסורים באיסור ספיחין רק עד הזמן שכבר גדלו ירקות כאלו מזריעת שמינית, או עד היום הראשון של חנוכה, הזמן המוקדם מביניהם.

ולכן, ירקות שיתכן שנלקטו או שנגמרו בשביעית – אסור לקנותם בלא השגחה מוסמכת. אבל ירקות טריים שנגמרו ונלקטו בשמינית ללא ספק – מותר לקנותם בשוק החל מן היום הראשון של חנוכה.

יש להדגיש, שהיתר זה הוא מצד איסור ספיחין, אך יש ראשונים שסוברים שכל ירק שנזרע באיסור בשביעית – אסור באכילה לעולם. ולשיטתם אין לקנות ירקות בשוק, גם לא אחרי חנוכה, אלא אם כן ברור שהם נזרעו לאחר השמיטה.

להרחבת התשובה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.