שאלה:

המפרישים מעשר עני מאתרוגים, האם הם רשאים להפריש לשם כך אתרוגים הפסולים למצוה אך ראויים לאכילה?

תשובה:

כן. והגם שמצוה לתת למעשר עני מן הפירות המובחרים, מכל מקום די שיהיו מן המובחרים לאכילה, ואין צריך שיהיו מן הכשרים למצווה. שהרי חיובו של האתרוג בתרומות ומעשרות הוא מחמת היותו פרי שראוי לאכילה, לא מחמת שהוא עומד למצוה.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.