שאלה:

מעט בצק מהחלה שהיה דבוק על הידים נפל לתוך העיסה. מה הדין?

תשובה:

אם יש בבצק כמות פי מאה מכמות החלה, הכל מותר, רק יש להרים חתיכה בגודל של החלה שנתערבה ולהוציא מהתערובת, ולנהוג בחתיכה שהרים כדין החלה. [וי"א שבזמה"ז א"צ להרים]

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.