שאלה:

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?

תשובה:

נראה שהם שני מינים, למרות שמבנה הצמח בהתחלה דומה (ולכן נראים בשם דומה), מכיון שכל אחד מגדל פרי אחר, זה מגדל עלים נאכלים וזה מגדל תפרחת נאכלת, והקובע בכלאים אם הם מין אחד או שני מינים כשדנים מצד הפרי, הוא הפרי הנאכל. כך מבואר בדברי הרמב"ם כלאים פרק א ח שהדמיון בין המינים לגבי כלאים תלוי (גם) בפרי.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.