שאלה:

בשנה שעברה גידלנו פלפלים בעציץ קטן שבפינת המטבח. בשנה זו, שנת השמיטה, צמחו בו מאליהם מספר פלפלים, מבלי שזרענו אותם. האם פלפלים אלו אסורים באיסור ספיחין?

תשובה:

אין איסור ספיחין בירקות אלו, ומותר לאוכלם, אך יש לנהוג בהם קדושת שביעית.

[ואמנם יש שחששו לאיסור ספיחין גם במה שצומח בתוך הבית, אך אף הם לא חששו אלא בספיחין שצמחו בעציץ נקוב, ולרוב – העציץ שבבית נחשב לאינו נקוב, שהרי בדרך כלל מניחים צלחת מתחתיו, ועוד שפעמים שהמרצפות שבבית מפסיקות את היניקה, כמבואר כאן].

להרחבת התשובה לחץ כאן 

 

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.