שאלה:

שמעתי לאחרונה שצריך להפריש חלה גם מעוגות טורט והופתעתי, שכן לא זכור לי מבית הורי שמפרישים חלה מעוגות אלו. האם אכן עוגות טורט חייבות בחלה?

תשובה:

עוגות טורט חייבות בהפרשת חלה, אם יש בהן קמח כשיעור. ואם כמות הקמח בעוגה מועטת ביחס לשאר המרכיבים (השמן הביצים והסוכר וכדומה), יש להפריש בלא ברכה.

ומכיון שבלילת עוגות אלו היא רכה מאד, אינן מתחייבות בחלה בשעת הלישה, אלא רק בשעת האפיה, כפי שיבואר בביאורים. ולכן אינן חייבות בחלה אלא אם כן אפו יחד בתנור כשיעור חלה, או אם צרפו כמות כזו בכלי לאחר האפיה.

במקרה שהעוגות התחייבו כבר בשעת האפיה, כגון שאפו בתנור כמה עוגות בבת אחת ויש בהן יחד כשיעור חלה, יש להזדרז ולהפריש חלה לפני שיחלפו כ"ד שעות מעת האפיה, ולכוון בעת ההפרשה להתיר גם את הטעם הבלוע בתנור ובתבניות.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.