שאלה:

קיבלתי משכני מצה עשירה שעשויה רק מקמח ומי פירות בלא שתהיה אפילו טיפת מים. האם צריך להפריש חלה עם ברכה ממצות אלו? ומהי כמות המים או א' מז' משקין שיש לערב בעיסה כדי להתחייב בברכה?

תשובה:

עיסה שנילושה בלי מים אלא עם יין או מיצי פירות או חלב או שמן או ביצים לדעת השו"ע חייבת בחלה, וכך נוהגים בני ספרד לעומת זאת כמה מן הראשונים סוברים שעיסה זו פטורה מהפרשת חלה, ויש מהפוסקים שחששו לדעתם ופסקו שיפריש בלי ברכה וכן מנהג בני אשכנז.

אמנם גם לשיטה זו יש חילוק, שאם העיסה נעשית רק עם מיצי פירות או שמן [לא שמן זית] או עם ביצים יפריש בלי ברכה, אך אם היא נילושה עם יין או עם שמן זית או דבש דבורים יפריש בברכה.

יש להדגיש מה שנפסק להלכה בשו"ע שראוי שלא לעשות עיסה ממי פירות לבד כדי שלא להיכנס לספק ברכות. עבר ועשה עיין בביאורים כיצד יפריש חלה.

נחלקו האחרונים מהי כמות המים שיש להוסיף כי להפריש בברכה לכו"ע, יש מן האחרונים שמחלקים בין עם מערב מים לבין אם מערב שאר משקים, שאם מערב שאר משקים צריך שהרוב יהיה משאר משקים ומעט מי פירות, אכן אם מערב מים אפילו עירב כל שהוא מפריש בברכה. ויש אומרים שגם אם מערב במים, צריך שהרוב יהיה מים ורק מעט מי פירות ואז יפריש בברכה, ויש אומרים שאין צריך רוב אלא שיערב כמות חשובה של מים שהיא חלק נכבד מהעיסה.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.