שאלה:

אנו מקפידים להפריש מכל דבר הנכנס לביתנו האם עלינו להפריש חלה ממאכלים שונים כגון אטריות [פתיתים], קוסקוס, קישקע, קרעפלך וכיו"ב?

תשובה:

יש לחלק בין המאכלים השונים כדלהלן:

אטריות [פתיתים] קוסקוס, יש אומרים שלדעת הסוברים שעיסה העומדת לבישול חייבת בחלה [כמבואר בתשובה הקודמת] גם מתבשילים אלו יש להפריש כיון שעשויים מעיסה עבה. ויש אומרים שהם פטורים מהפרשת חלה לפי שאין להם תואר לחם.

קישקע [קוגל הנעשה מקמח שרגילים לתיתו בצולנט] וקרעפלאך [כיסנים] הם שונים כיון שנחשב שיש להם תואר לחם ודינם כדין עיסה עבה העומדת לבישול, שלבני אשכנז יש להפריש חלה בלי ברכה ומנהג בני ספרד שאין מפרישין חלה כלל מעיסה מבושלת.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.