שאלה:

בחוג לבישול ואפיה בו אני משתתפת, לימדו להכין בלינצ'ס ופנקייק.
המשתתפות התווכחו האם יש להפריש חלה מהעיסה. מהו הדין?
ומה דין הוופלה לסוגיו [דק, עבה, בלגי] בהפרשת חלה

תשובה:

חביתיות בלינצ'ס ופנקייק אם טיגנו אותם בלי שמן או במעט שמן אם הם דקות ורכות הם פטורות מחלה, אכן אם הם עבים יש אומרים שיש להפריש מהם חלה ולכן יפריש בלי ברכה.

יש להעיר שהחיוב של ההפרשה הוא רק כשיש כמות קמח שחייב בהפרשת חלה ובדרך כלל אין זה מצוי אלא א"כ עשו כמות גדולה של חביתיות כגון לשמחות שנתנו בבלילה קמח כשיעור של 1200 גרם שהוא שיעור התחלת שיעור הפרשת חלה ואז יצרפו לכלי אחד את כל החביתיות ויפרישו חלה [בלי ברכה]

אמנם לכו"ע אין צריך להפריש חלה מוופלים כיון שהם דקים ורכים מאד ואין להם תואר לחם, אכן בוופל בלגי יש לחוש לאחר האפייה לתואר לחם ויש להפריש ממנו חלה בלי ברכה.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.