שאלה:

בשבת נזכרתי ששכחתי להפריש חלה בערב שבת. האם מותר להפריש חלה בשבת? ומה הדין ביום טוב?

תשובה:

אין להפריש חלה בשבת ויום טוב. (אלא אם כן עשו תנאי על ההפרשה מערב שבת ויום טוב). ואם שכחו להפריש חלה, אין אפשרות לאכול מהחלות או העוגות.

יש להעיר שיש רבנים שמפרישים חלה בכל ערב שבת ויום טוב, ומכוונים לפטור את כל המאפים ששכחו בני העיר להפריש מהם חלה. ויש לברר אצל רב המקום.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.