שאלה:

האם דמאי אפשר להפריש במחשבה?

תשובה:

כן, דמאי אפשר להפריש במחשבה.

ופעמים שישנה עדיפות שיפריש במחשבה מאשר בדיבור כמו שכתב החזון איש דמאי טו, ה שאם נזכר שלא הפריש לאחר שבירך המוציא, אם מדובר בדמאי יפריש במחשבה

[אמנם חילול מעשר שני יש אומרים שלא ניתן לעשותו במחשבה ולכן כשהוא מפריש ייחד במחשבתו מקום מסוים למעשר שני שממנו לא יאכל את חתיכת המוציא, ורק אחרי שיאכל יחללנה בפה].

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.