שאלה:

במרפסת הבית יש לי עציץ ובו פרחים, האם מותר לי להזיזו ממקום למקום במרפסת? האם יש הבדל בענין זה בין עציץ נקוב לשאינו נקוב?

תשובה:

עציץ נקוב המונח על גבי האדמה ממש, יש להחמיר שלא להעבירו ממקום למקום, משום שכשמגביהו מנתקו מעט מן האדמה וכשחוזר ומניחו מחברו מחדש.

ויש מחמירים אף שלא לגוררו ממקום למקום, אפילו אינו מגביהו מן הקרקע. משום שגם זה נחשב כמו שמנתקו ממקום יניקתו הראשון ומחברו מחדש במקום אחר, ויש מקילים.

אמנם עציץ שאינו נקוב, מותר להזיזו ממקום למקום בין דרך העברה ובין דרך גרירה. ואף עציץ נקוב שמונח על גבי המרצפות בקומה עליונה [שיש הפסק אויר בין הרצפה לבין האדמה], בין בבית ובין במרפסת, יש להקל לחושבו כעציץ שאינו נקוב – לגבי העברתו ממקום למקום.

להרחבת התשובה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.