שאלה:

מהי המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט בשנה השמינית?

תשובה:

ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילנות.
מעבר למנהגים ולסגולות, יש ליום זה משמעות הלכתית מקיפה בנוגע לדיני תרומות ומעשרות, ערלה ורבעי.

בשנים רגילות ביום זה 'מתחלפת' השנה עבור פירות האילן.
פירות האילן שחנטו לפני ט"ו בשבט – נחשבים כפירות השנה שעברה,
ואילו פירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט – נחשבים כפירות השנה החדשה.

משמעות 'התחלפות' השנה נוגעת בשני תחומים עיקריים, תרומות ומעשרות, ואיסור ערלה ורבעי.

גם בשנה זו ישנה משמעות הלכתית ליום זה
כפי שניתן לקרוא במאמר אודות המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט בשנה השמינית>>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.