שאלה:

האם מותר לאכול נבטי חיטה או לגמוע מיץ המופק מעשב חיטה במשך השנה או שיש בהם חשש איסור חדש?

[ביאור כוונת השואל: היות ובט"ז בניסן פוקע איסור חדש מכל מה שנשרש קודם זמן זה, וזמן הנביטה של החיטה הוא קצר מאד, א"כ כמעט ואין מציאות שאפשר לאכול נבטי חיטה ועשב חיטה במשך השנה, חוץ מאותם חיטים שנשרשו קודם פסח שהותרו ביום ט"ז בניסן, אבל כל מה שנזרע לאחר מיכן עד חודש אדר בשנה הבאה יש לאסור]

תשובה:

אין מניעה לאכול נבטי חיטה ועשב חיטה, כיון שאיסור חדש נאמר על הגרעין הצומח ומה שעשו ממנו, ולא על הירק של התבואה.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.