שאלה:

בכוונתי להעסיק את ילדיי, בימי בין הזמנים של חודש אב, לפני שנת השמיטה, בשיפוץ וחידוש הגינה שבחצר ביתנו.

ברצוני לדעת עד מתי, ובאלו תנאים, מותר לנטוע אילנות בימים אלו, הסמוכים לשנת השמיטה?

תשובה:

נטיעת עצי פרי בשנה השישית, מותרת רק באופן שמניית שלוש שנות הערלה תתחיל מן השנה השישית. כלומר: שהשנה השישית תחשב לשנה הראשונה משלוש שנות הערלה.

ולכן נטיעת יחור, או זריעת גרעין של עץ פרי באדמה מותרת רק עד ט"ז באב, סמוך לשקיעת החמה. ויש מחמירים לנטוע רק עד ט"ו באב, סמוך לשקיעת החמה.

ויש מחמירים גם בעצי סרק, שלא לנטעם אלא רק עד ט"ז באלול, [ויש מחמירים לנטעם עד  ט"ו באלול].

האמור בתשובה זו, הוא בנוגע לנטיעת יחור או זריעת גרעין באדמה בערב השמיטה. אמנם העברת שתיל בוגר ממקום למקום דינה שונה.

להרחבת השאלה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.