שאלה:

האם מותר להפריש חלה ממצה על חמץ?

תשובה:

יכולים להפריש אבל צריך להיות מוקף, ולא מועיל מוקף בכלי אלא צריך שיהיה נגיעה זה בזה.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.