שאלה:

יש בארץ ענבים מחו"ל בתקופת החורף. וא"כ, האם מברכים על ענבים שהחיינו?

תשובה:

כל שהיה הפסקה של ל' יום בארץ שלא היו ענבים, הן מגידול מקומי הן מיבוא, יכול לברך שוב שהחיינו גם כמה פעמים בשנה אחת

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.