שאלה:

יש לי בחצירי עץ לימונים שבתקופה זו גדלים עליו לימונים בגדלים ובצבעים שונים, חלקם ירוקים וחלקם צהובים, חלקם קטנים וחלקם גדולים, כיצד עלי לנהוג בהם בשנת זו שהיא שנת שמיטה, והאם הם חייבים בתרומות ומעשרות.

כמו כן האם ישנה דרך לדעת אלו לימונים שייכים לאיזו שנה, אלו לימונים הם של שישית ואלו של שנה זו וקדושים בקדושת שביעית?

תשובה:

(מידע זה תקף לתקופה זו עד ראש חודש אדר ב', מזמן זה והלאה יש לברר על מידע עדכני, כמו כן מידע זה רלוונטי ללימונים מהזנים המצויים שבשלב הסופי קוטרם מגיע לבין 8 ל 10 ס"מ).

  1. לימונים שהם צהובים בתקופה זו, אינם מפירות שביעית אלא שישית, וחייבים במעשרות – ומעשרים הם מעשר עני.
  2. לימונים שהם עדיין ירוקים בתקופה זו, אלו שקוטרם מעל ל 5.5 ס"מ אף הם מפירות שישית וחייבים במעשרות – שנתם מעשר עני.
  3. לימונים שקוטרם אינו עולה על 2.8 ס"מ הרי הם פירות שביעית ופטורים ממעשרות ויש לנהוג בהם ככל דיני שביעית.
  4. לימונים שקוטרם הוא בין 2.8 ל 5.5 ס"מ הרי הם ספק שישית ספק שביעית, ויש להפריש מהם תרומות ומעשרות מספק ולהפקירם מספק וכן יש לנוהוג בהם קדושת שביעית מספק. [פעמים שניתן להגיע למידע מדויק מהי שנתם, ניתן לברר זאת בבית ההוראה 02-6488888 שלוחה 31]
  5. פירות שיש ספק מהי שנתם אין להפריש בהם תרומה ותרומת מעשר, מפרי על פרי, אלא רק מאותו הפרי עצמו, או מפרי גדול או צהוב – שהוא ודאי משישית. מעשר ראשון (החלק שמלבד תרומת המעשר) ומעשר עני יש לקבוע בכל פרי ופרי, ולפיכך במעשר ראשון יש לומר בנוסח: "בצד צפון של פרי ופרי" וכן במעשר עני "בדרומו של פרי ופרי".
  6. מכיון שבעץ ישנם גם פירות שביעית ויש חובה להפקירם, יש לאפשר לקחתם כבר בתקופה זו על אף שלא הגיעו לגמר בישולם. הרוצה לשמור את חצירו – עליו לתלות פתק ובו מספר טלפון לתיאום קטיף על ידי כלל הציבור. ומ"מ ההפקר הוא רק על הפירות שחנטו בשביעית.

ביאור תמציתי:

בלימון ובשאר הדרים הורה החזון איש כי ניתן להקל וכל שהפרי חנט והתעגל (נעשה ככדור) לפני ראש השנה של שנת השמיטה הרי הוא פרי של שישית, מבדיקות שנעשו ניתן לקבוע בבירור שנכון לתקופה זו פירות שקוטרם הוא מעל 5.5 ס"מ, חנטו והתעגלו לפני ראש השנה תשפ"ב, ולפיכך הם פירות שישית.

ופירות שקוטרם אינו עולה על 2.8 ס"מ ודאי חנטו אחרי ראש השנה והרי הם פירות שביעית. פירות שקוטרם נע בין – 2.8 ל – 5.5 ס"מ הרי הם ספק שישית ספק שביעית, לפיכך יש לחוש בהם גם לקדושה וגם לחיוב מעשרות, אמנם כאמור, בחלק מן המקרים בבדיקה יסודית יותר ניתן להכריע גם באלו, ויש לברר אצל רבני בית ההוראה.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.